Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Joël Voordewind over de mogelijkheid in een handomdraai aan een vals Syrisch paspoort te komen

17-09-2015 00:00 17-09-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Defensie en Joël Voordewind op het onderwerp Immigratie en Asiel ten dienste van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de staatssecretaris Veiligheid & Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie

Onderwerp:   De mogelijkheid in een handomdraai aan een vals Syrisch paspoort te komen

Kamerstuk:    2015Z16654      

Datum:           17 september 2015

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Het Syrische paspoort van Mark Rutte’ dat d.d. 16 september in de Nieuwe Revu is gepubliceerd over het gemak waarmee een officieel Syrisch paspoort verworven kan worden?

Vraag 2

Wat is uw reactie op dit artikel?

Vraag 3

Zijn er op dit moment al gevallen bij de IND bekend in Nederland waarbij er gebruik is gemaakt van dergelijke paspoorten?

Vraag 4

Zijn uw diensten in staat om dergelijke paspoorten te herkennen? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 5

Werken uw diensten samen met de AIVD en de MIVD om te voorkomen dat deze mensen onder valse voorwendselen toegang krijgen tot Nederland? In hoeverre vormt dit fenomeen voor een concrete dreiging in Nederland?

Vraag 6

Werkt de IND samen met partnerorganisaties van andere Europese lidstaten en bondgenoten? Is er sprake van een gemeenschappelijke aanpak? Zo ja, kunt u deze aanpak toelichten? Zo nee, bent u bereid om met spoed te komen tot een dergelijke gemeenschappelijke aanpak?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020