Inbreng schriftelijk overleg Gert-Jan Segers inzake Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020

01-09-2015 00:00 01-09-2015 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers op het onderdeel Media ten dienste van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van het concessiebeleidsplan NPO 2016-2020

Onderwerp:   Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020

Kamerstuk:    32 827          

Datum:           1 september 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben de volgende vragen over het nieuwe concessiebeleidsplan 2016-2020

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn tevreden dat de omroepen een stevigere rol lijken te krijgen dan aanvankelijk het plan was. Het zijn mede de omroepen die de verhalen vertellen, et directe contact onderhouden met het publiek en de creatieve sector. Er is in korte tijd al veel veranderd voor de publieke omroep. Voor de ChristenUnie-fractie is het van groot belang dat verdere hervormingen heel duidelijk in samenspraak met de verschillende omroeporganisaties worden genomen. Deze leden snappen niet waarom de staatssecretaris niet in zijn eerdere plannen voor meer samenspraak heeft gekozen? Had hij alle kritiek niet kunnen voorzien?

Het is een zeer reële vraag op welke manier Hilversum zich op een juiste manier gereed kan maken voor een nieuwe tijd. Het meest waarschijnlijke is een relatieve snelle ontwikkeling van het on demand kijken. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke manier de publieke omroep de kosten voor het on demand kijken zo laag mogelijk probeert te houden voor het publiek?

Deze leden volgen de centralisatie en de concentratie van de NPO op nauwe voet. Belangrijke eerdere knelpunten zijn weggenomen, omroepen mogen wel hun eigen programma’s op hun eigen sites blijven aanbieden voor mensen die het willen terugkijken.

In het nieuwe plan staat concurrentie met online tv-aanbieders centraal. De ChristenUnie wil ervoor waken dat concurrentie niet ten koste gaat van het verlies aan diversiteit en pluriformiteit van de publieke omroep. Wil de staatssecretaris hierop ingaan? Juist de publieke omroep

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of het reëel is om grotere transparantie rond de kosten van programma’s te eisen. De omroepen verzetten zich hier niet voor niets tegen. Hoe staat de staatssecretaris tegenover het voorstel van de omroepen om dit hooguit per zender of per genre bekend te maken?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat de er per 1 januari 2016 geen levensbeschouwelijke 2.42 omroepen meer zullen zijn. Het maken van programma’s vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke stroming is voor de ChristenUnie een belangrijke opdracht van de publieke omroep. Hoe waakt de staatssecretaris ervoor dat er niet alleen ‘over’ bepaalde levensbeschouwelijke stromingen, maar ook ‘vanuit’ deze stromingen programma’s gemaakt kunnen worden? In het concessieplan staat geschreven dat de NTR, naar verwachting als taakomroep een deel van de levensbeschouwelijke stromingen zal vertegenwoordigen. Wil de staatssecretaris dit nader omschrijven en een stand van zaken geven. In welk proces bevinden de plannen zich? Met welke partijen wordt een gesprek gevoerd? Wil hij voor de begrotingsbehandeling met een aparte brief komen over de toekomst van de voormalig 2.42 omroepen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020