Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers inzake de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

donderdag 03 september 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Onderwerp:   Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

Kamerstuk:    34 224          

Datum:           3 september 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel 34.224: Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. Zij merken op dat met dit wetsvoorstel een aanzienlijke verandering plaats zal grijpen in het erfrecht en hebben nog enkele vragen over de gevolgen daarvan voor de transparantie en het functioneren van het erfrecht.

De leden van de fractie van de ChristenUnie willen allereerst enkele algemene vragen stellen aan de regering over het erfrecht. Zo willen deze leden de regering vragen wat in haar ogen de (maatschappelijke en private) functies zijn van erfenissen? Ook willen zij graag van de regering weten wat voor haar de doelen zijn van het erfrecht in algemene zin?

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de regering de noodzaak om tot de onderhavige wijziging over te gaan onderbouwt vanuit de toename van het aantal beneficiaire aanvaardingen en weigeringen. Dit zou echter ook opgevat kunnen worden als een teken dat het huidige erfrecht naar behoren functioneert. Kan de regering toelichten waarom ze dat niet zo ziet?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de belangen van schuldeisers in het onderhavige wetsvoorstel zijn meegewogen? Klopt de redenering van deze leden dat schuldeisers voor een periode van drie maanden niet zeker kunnen weten of ze nog verhaal hebben en zo ja, waar dan? En hoe is de keuze in artikel 194a voor een termijn van drie maanden tot stand gekomen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de regering de voorgestelde wijziging onderbouwt door te wijzen op erfgenamen die door zuivere aanvaarding en onverwachte schulden in de financiële problemen komen en zijn benieuwd naar de omvang van dat probleem. Kan de regering aangeven hoe vaak het voorkomt dat erfgenamen door dergelijke onverwachte schulden in de financiële problemen komen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020