Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over ruilprostitutie bij rijscholen

14-10-2015 00:00 14-10-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Ruilprostitutie bij rijscholen

Kamerstuk:    2015Z19129

Datum:           14 oktober 2015

Vraag 1

Kent u de berichten «Actie nodig tegen seks in ruil voor rijles» 1) en «Politie vraagt ministeries om actie tegen rijlessen in natura»? 2)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat rijinstructeurs rijlessen aanbieden in ruil voor seks en dat dit illegale prostitutie betreft?

Vraag 4

Wat heeft u tot nu toe gedaan met het bestuurlijk signaal dat de politie en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan u hebben afgegeven over deze praktijken?

Vraag 5

Bent u bereid het bij dit signaal horende rapport van de politie-eenheid Rotterdam naar de Kamer te sturen?

Vraag 6

Wat gaat u doen om het grootschalige aanbod van dergelijke rijlessen via internet aan te pakken?

Vraag 7

Wordt er in de opsporing actief werk gemaakt van het aanpakken van deze praktijken? Zo ja, op welke wijze is dat na het rapport van de politie-eenheid Rotterdam door u versterkt?

Vraag 8

Bent u bereid te bevorderen dat rijinstructeurs die zich aan voornoemde praktijken schuldig maken hun certificaat op grond van de Wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM-certificaat) kwijtraken?

Vraag 10

Is u bekend hoeveel minderjarigen van deze praktijken het slachtoffer zijn geworden?

Vraag 11

Hoeveel aangiftes zijn bij u bekend van dergelijke praktijken?

Vraag 12

In hoeveel zaken is vervolging ingesteld?

Vraag 13

Bent u bereid in overleg te treden met de branche over deze praktijken en het voorkomen daarvan?

Vraag 14

Wat is de aard en omvang van het probleem van ruilprostitutie in bredere zin, in het bijzonder in de groep jongeren tot 21 jaar?

Vraag 15

Bent u bereid (nader) onderzoek te laten doen naar de aard en omvang van het probleem van ruilprostitutie in brede zin, met betrekking tot jongeren onder de 21 jaar?

1) http://www.nu.nl/binnenland/4141923/actie-nodig-seks-in-ruil-rijles.html

2) http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2015/10/08/politie-vraagt-ministeries-om-actie-tegen-rijlessen-in-natura/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020