Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over het bericht dat Nederland in de VN meestemt met anti-Israëlische resoluties als gevolg van EU-beleid

dinsdag 05 december 2017

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Leden Ten Broeke (VVD) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Kamerstuknr. 2017Z17084

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel «EU bepaalt wat Nederland in de VN over Israël stemt» op de website OpinieZ?1

Vraag 2
Klopt het dat het Nederlandse stemgedrag ten aanzien van de anti-Israëlische moties en ander buitenlandsbeleid wordt bepaald door het beleid van de Europese Unie (EU)?

Vraag 3
Deelt u de mening dat dit stemgedrag in strijd is met de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. betreffende zulke resoluties?

Vraag 4
Bent u bereid het stemgedrag in de Verenigde Naties voortaan wel in overeenstemming met deze motie te brengen? Zo nee, waarom niet?

1) https://opiniez.com/2017/12/03/over-het-gezag-en-de-geloofwaardigheid-van-ons-parlement/

Zie ook: www.tweedekamer.nl

« Terug