Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over het bericht dat EU-subsidies terecht komen bij organisaties die oproepen tot boycot van Israël

30-05-2018 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Kees van der Staaij (SGP), Han ten Broeke (VVD), Martijn van Helvert (CDA) en Raymond de Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Kamerstuknr. 2018Z09988

Vraag 1
Klopt het dat de Europese Unie (EU) organisaties subsidieert die oproepen tot het boycotten, desinvesteren en sanctioneren (BDS) van Israël, zoals volgens een bericht op de website van het CIDI wordt vermeld? 1)

Vraag 2
Klopt het dat er ook geld via deze organisaties is terechtgekomen bij Palestijnse organisaties die als terreurorganisaties bekend staan?

Vraag 3
Bent u bereid hierover opheldering te gaan vragen aan de Europese Commissie aangezien het subsidiëren van BDS-organisaties tegen het beleid van de EU zelf ingaat? Op welke termijn verwacht u dat de Europese Commissie deze opheldering verschaft en licht u de Kamer daar zo snel mogelijk over in?

Vraag 4
Bent u bereid de Commissie ertoe op te roepen de subsidies aan dergelijke organisaties te staken en er ook op toe te zien dat deze subsidies stopgezet worden?

1) https://www.cidi.nl/eu-subsidieert-organisaties-die-oproepen-tot-israel-boycots/

Informatie

« Terug