Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

dinsdag 22 mei 2018

Bijdrage Joël Voordewind aan een algemeen overleg met minister Blok van Buitenlandse Zaken

Kamerstuknr.: 21 501 - 02

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ik verwelkom natuurlijk ook collega Ten Broeke weer terug in de commissie waarmee hij zo vertrouwd is. Ik wens hem gezondheidswijs alle sterkte en een goede gezondheid toe.

Voorzitter. Allereerst Iran. Ik ben benieuwd wat de minister vindt van de opstelling van Amerika, dat eigenlijk heeft gezegd met een nieuwe set van eisen te komen. Dat kan gezien worden als een negatieve trend, maar ik zie het toch ook wel als een kans. Want Amerika heeft gezegd dat, indien Iran alsnog voldoet aan het integreren van het ballistische programma, de verificatie verder uitbreidt et cetera, de verscherpte sancties niet van kracht worden. Heeft deze minister hierover met zijn collega in Amerika gesproken? Geeft dit een nieuwe opening voor Amerika om toch naar een verdrag-plus te kijken, dus het bestaande verdrag, maar dan opgeplust. Kan dat dan ook de clash met Iran alsnog voorkomen? Ik hoor graag zijn reacties op de voorstellen die er nu liggen vanuit Amerika.

Dan, voorzitter, als het gaat om Saoedi-Arabië. De commissie, althans een delegatie daarvan, is daar geweest. Wij hebben daar over de hervormingen gesproken, maar we zijn opgeschrikt door de recente arrestaties van zeven mensenrechtenvertegenwoordigers, waaronder vijf vrouwen, die zich expliciet ingezet hadden om het rijden van auto's door vrouwen mogelijk te maken. Het heeft ons zeer verontwaardigd — laat ik in ieder geval voor mezelf spreken — maar het heeft de delegatie uit de commissie ook aangezet om Kamervragen te stellen en om twee brieven op te stellen. Ik was benieuwd of de minister van Buitenlandse Zaken bij de G20 ook zijn Saudische collega heeft gesproken en zijn zorgen en verontwaardiging over die recente arrestaties heeft overgebracht. Kan de minister daar wat over zeggen?

Dan, voorzitter, als het gaat om Israël en de Gaza. Ik lees net dat de mensenrechtenraad inmiddels de resolutie heeft aangenomen om tot een internationaal onderzoek te komen. Voorzitter. Ik constateer ook dat die resolutie het eigen onderzoek waarom gevraagd wordt niet afwacht. Want in diezelfde resolutie wordt Israël al veroordeeld vanwege disproportioneel geweld en willekeurig geweld. Dus de vraag is natuurlijk waarom dat onderzoek nog gedaan moet worden als de conclusies al getrokken worden. Ik constateer ook dat er geen enkel onderzoek is of dat er geen enkele verwijzing gedaan wordt naar Hamas en naar alle uitspraken die Hamas gedaan heeft om vooral het hek te benaderen met het doel om het hek naar beneden te krijgen en zo veel mogelijk gijzelaars te nemen. De verwijzingen van Hamas zijn ook heel duidelijk geweest: we gaan door met deze acties totdat Israël van de kaart is geveegd. Ik vraag de minister wat hij vindt van de resolutie van de Mensenrechtenraad. Ik mag toch aannemen dat hij het ook onverstandig vindt dat zo'n resolutie wordt aangenomen en dat daarin al conclusies worden getrokken.

Voorzitter. De Palestijnse nationale raad, de PLO, heeft gezegd zich niet meer gebonden te weten aan de overeenkomsten met Israël over het hele Oslo-proces. Wat zijn daar de consequenties van? Voorheen waren er toch afstemmingen, met name over de veiligheid? Is het niet heel contraproductief om alles wat met Oslo te maken heeft en wat ook in dat proces zat, nu op te geven en op te zeggen? Ik hoor graag de reactie van de minister op dit punt.

Voorzitter. In het vragenuurtje heb ik gevraagd naar Gaza en de opening naar Egypte toe. De minister heeft gezegd dat hij zal pleiten, bilateraal maar ook multilateraal, voor een verruiming van de opening. Ik heb vorige week ook begrepen dat Egypte bereid is om die grensovergang verder te verruimen. Kan de minister die berichten ook verder bevestigen? Hoe zou dat de situatie van met name de Gazaanse jongeren kunnen verlichten? Wordt er gebruik van gemaakt om de jongeren via die overgang naar Egypte te laten gaan?

Voorzitter. Dan Venezuela. De minister is daar geweest. Hoe gaat hij zich opstellen ten aanzien van Venezuela en de uitslag nu? Daar zijn grote zorgen over. Welke consequenties van die uitslag voorziet hij voor de Nederlandse Antillen?

Ik zie de voorzitter kijken. Ik neem aan dat ik aan het einde van mijn tijd ben. Dan laat ik het hierbij, dank u wel.

Informatie

« Terug