Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Han ten Broeke (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) over de brief van Hoge Vertegenwoordiger van de EU Federica Mogherini aan de Israëlische Minister van Strategische Zaken Gilad Erdan

donderdag 19 juli 2018

Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Han ten Broeke (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kamerstuknr. 2018Z14253

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «EU Blasts Israëli Minister: You Feed Disinfor-mation and Mix BDS, Terror»? 1)

Vraag 2
Bent u bekend met het bericht «Charity channelled millions of dollars to development centre that employed leader of terrorlisted group»? 2)

Vraag 3
Hoe beoordeelt u het feit dat de Palestijnse organisatie Ma’an Development Center een man in dienst had die door het terroristische Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) wordt aangeduid als «lid van het leiderschap van de PFLP in Deir al Balah»?

Vraag 4
Klopt het dat via het Secretariat ook Nederlands belastinggeld terecht is gekomen bij het Ma’an Development Center?

Vraag 5
Bent u het eens met de stelling dat NGO’s die subsidies van Nederland en/of de EU ontvangen, nooit en te nimmer mensen in dienst mogen hebben die tevens lid zijn van door de EU als terroristisch aangeduide organisaties? Zo ja, wilt u toezeggen dat deze eis wordt meegenomen bij de procedure van projectenondersteuning door zowel Nederland als de EU?

Vraag 6
Bent u bereid het Nederlandse beleid ten aanzien van NGO’s te herzien om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen?

Vraag 7
Als de Israëlische Minister Erdan ingaat op de uitnodiging van HV Mogherini om zijn bewijzen in Brussel te presenteren, bent u dan bereid een vertegen-woordiger van de Nederlandse overheid bij deze presentatie aanwezig te laten zijn en hiervan verslag uit te brengen aan de Kamer?

Vraag 8
Bent u bereid het Nederlandse beleid ten aanzien van NGO’s te herzien, wanneer de Israëlische Minister Erdan daadwerkelijk met concrete bewijzen komt die zijn beschuldigingen bevestigen?

1) https://www.haaretz.com › Israël News

2) https://www.dailytelegraph.com.au/.../charity-channelled-millions-... -

Meer informatie

« Terug