Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Ten Broeke (VVD), Sjoerdsma (D66) en Van Dam (CDA) over de Amerikaanse steun voor het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek naar de daders van MH17

20-07-2018 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Ten Broeke (VVD), Sjoerdsma (D66) en Van Dam (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Amerikaanse steun voor het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek naar de daders van MH17

Kamerstuknr. 2018Z14276

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «State Department Silent on MH17 Annivers-ary Following Trump-Putin Firestorm»? 1)

Vraag 2
Kunt u aangeven of en in hoeverre het onderzoek naar de daders van MH17 aan de orde is gekomen tijdens de top tussen de Amerikaanse president Trump en Russische president Poetin in Helsinki van 16 juli jl.?

Vraag 3
Heeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een verslag van de ontmoeting in Helsinki ontvangen van onze Amerikaanse bondgenoten? Zo ja, kunt u dit verslag op korte termijn delen met de Kamer?

Vraag 4
Hoe waardeert u het feit dat het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de verklaring over de ramp met MH17 zou hebben ingetrokken dan wel afgezwakt? 2) Kunt u aangeven hoe dit bericht zich verhoudt tot de heldere verklaring van de G7-landen van 15 juli jl? 3)

Vraag 5
Kunt u aangeven of deze berichten een verandering duiden in de Ameri-kaanse houding ten aanzien van haar steun voor het JIT?

Vraag 6
Hoe waardeert u de uitspraken van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra van 5 juni jl. dat Nederland zich agressiever moet opstellen ten opzichte van Rusland in het MH17-dossier na de mogelijke intrekking van de Amerikaanse verklaring over de ramp met MH17? In hoeverre verhouden de woorden van ambassadeur Pete Hoekstra dat Nederland de Russen verant-woordelijk moet houden, zich met de eerder genoemde verklaring van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ontmoeting in Helsinki? 4)

Vraag 7
Kunt u een appreciatie geven over de uitspraken van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij Rusland het onderzoek naar het neerhalen van MH17 schandalig noemt? 5)

1) https://foreignpolicy.com/2018/07/18/state-dept-mh17-ukraine-russia-netherlands-malaysian-airlines/

2) https://foreignpolicy.com/2018/07/18/state-dept-mh17-ukraine-russia-netherlands-malaysian-airlines/

3) https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/07/284171.htm

4) https://www.bnr.nl/programmas/de-ochtendspits/10345314/vs-ambassadeur-nederland-moet-agressiever-optreden-regen-rusland

5) https://www.nu.nl/vliegramp-oekraine/5370467/rusland-noemt-onderzoek-neerhalen-mh17-schandalig.html

Meer informatie

« Terug