Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over kerksluitingen in China

vrijdag 21 september 2018

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA), Koopmans (VVD) en Kuzu (Denk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag 1
Kent u het bericht «China outlaws large underground Protestant church in Beijing»? 1)

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat de Sionkerk in Beijing is gesloten door de Chinese overheid? Beaamt u dat deze kerksluiting symptomatisch is voor de toegeno-men overheidsrepressie jegens religieuze minderheden in China, zoals christenen en Oeigoeren?

Vraag 3
Hoe waardeert u de in juli uitgebrachte gezamenlijke verklaring van meer dan 30 ondergrondse protestantse kerken over «constante inmenging» en «aanvallen en belemmering» door de Chinese overheden?

Vraag 4
Kunt u een overzicht geven van de bestuurlijke en juridische maatregelen die de Chinese overheid de laatste jaren nam waarmee Chinese kerken en christenen steeds verder onder druk gezet worden en de vrije uitoefening van hun godsdienstvrijheid belemmerd wordt?

Vraag 5
Kunt u aangeven hoe deze maatregelen zich verhouden tot de relevante Chinese grondwettelijke bepalingen (waaronder artikel 36 van de Chinese Grondwet) en tot internationaalrechtelijke verdragen over de waarborging van godsdienstvrijheid?

Vraag 6
In hoeverre heeft het aankaarten van godsdienstvrijheid door de mensenrech-tenambassadeur, door uw ambtsvoorganger Zijlstra in februari 2018, en door premier Rutte in april 2018 iets bij kunnen dragen aan de waarborging van godsdienstvrijheid, en bent u voornemens dit thema te blijven aankaarten bij de Chinese overheid?

Vraag 7
Is de godsdienstvrijheid in China onderwerp van gesprek tijdens de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, en zo niet, is Nederland bereid zich in te spannen voor een verklaring waarin de schendingen van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in China veroordeeld worden?

1) https://www.reuters.com/article/us-china-religion/china-outlaws-large-underground-protestant-church-in-beijing-idUSKCN1LQ07W

Informatie

« Terug