Bijdrage Joël Voordewind aan de plenaire afronding van het AO over de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio

donderdag 19 december 2019

Bijdrage Joël Voordewind aan een plenaire afronding in 1 termijn van een algemeen overleg

Kamerstuknr. 29521

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie hecht grote waarde aan de vrije doorgang van de scheepvaart. Tezamen met de inzet van dit kabinet om via het diplomatieke spoor zo veel mogelijk te de-escaleren in het conflict, kan de ChristenUnie deze missie van harte steunen. En ook wij wensen de militairen een veilige reis en een veilige terugkomst.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:
Dank u wel, meneer Voordewind.

Meer informatie

« Terug