Bijdrage spoeddebat thuiszorg

20-12-2006 17:18

In de zomermaanden bereikten ons voor het eerst berichten over cliëntenstops in de thuiszorg. In reactie daarop heeft staatssecretaris Ross-Van Dorp op advies van de Zorgautoriteit besloten om 95 miljoen extra uit te trekken voor de thuiszorg. De problemen waren daarmee echter nog niet weggenomen. Er bleven melding komen van wachtlijsten en cliëntenstops.

Het is onacceptabel dat mensen met een indicatie niet de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Mijn fractie heeft daarom vóór de motie van mevrouw Kant c.s. gestemd, waarin de regering wordt verzocht, die stappen en maatregelen te nemen, die ervoor zorgen dat alle geïndiceerde AWBZ-zorg ook wordt geleverd.

Gisteren heeft de Kamer een brief ontvangen van de staatssecretaris waarin zij aangeeft dat er geen extra inspanningen nodig zijn om de motie Kant uit te voeren. Mijn fractie heeft daarover een aantal vragen aan de staatsecretaris:

De staatssecretaris geeft in haar brief aan dat ‘de zorgleverantie centraal heeft gestaan en individuele cliënten van zorg zijn voorzien. Volgens de staatssecretaris worden in de regio’s Zwolle, Drenthe en Flevoland wel wachtlijsten gemeld, maar in principe worden cliënten binnen de gestelde normen geholpen. Uit informatie van Achmea blijkt echter dat er in deze regio’s nog wel degelijk cliënten zijn die niet op tijd zorg ontvangen. Dit blijkt ook uit de rapportage van de Consumentenbond betreffende het meldpunt thuiszorg. Graag een reactie van de staatssecretaris.

Volgens de staatssecretaris kunnen de knelpunten door een eenmalige herschikking worden opgelost. Daar krijgen de zorgaanbieders en zorgkantoren tot 1 maart 2007 de tijd voor. Maar we kunnen mensen toch niet tot die tijd in de kou laten staan? Hoe gaat de staatssecretaris dat tussentijds proberen op te lossen?

Uit de brief begrijp ik dat dit aan de zorgaanbieders en zorgkantoren zelf wordt overgelaten. Welke stok heeft de staatsecretaris achter de deur om te voorkomen dat zich problemen voordoen bij de uitvoering van deze herschikking? Welke maatregelen gaat de staatssecretaris nemen om deze problemen in de toekomst te voorkomen?

Hebben de aanhoudende problemen in de thuiszorg te maken met de manier waarop de extra 95 miljoen euro over de zorgaanbieders is verdeeld? Op basis van welke criteria is dat gebeurd?

« Terug