Bijdrage debat Europese Top

19-12-2006 17:26

Voorzitter,
De ChristenUnie ging de Europese grondwet campagne in met de slogan: Europa oké, deze grondwet nee! De meerderheid van het Nederlandse volk steunde deze lijn. Eén van de conclusies was dat Europa nog te onzichtbaar was voor de burgers en in de Staat van de Europese Unie nam het kabinet zich voor om via concrete maatregelen eerst belang van de EU zichtbaar te maken voor de man en vrouw in de straat.

En waar ging deze Europese top voornamelijk over: de uitbreidingstrategie, de voortgang van de nieuwe grondwet en de uitbreiding van bevoegdheden op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. Kan de minister-president nu eens een aantal voorbeelden noemen, uit de Europese Top noemen, waaruit blijkt dat mijn buurman denkt: Ja aan die Europese Unie heb ik wat aan?

Ja-zeggers

Wat lezen we nog meer? De Ja-zeggers tegen de Europese grondwet beleggen hun eigen conferentie over hoe het nu verder moet. Maar het voortouw is nu toch aan Duitsland? Het staat de Ja-zegger natuurlijk vrij om bij elkaar te komen, maar mogen we ervan uit gaan dat de minister-president niet zal meedoen aan de mogelijke vervolggesprekken, waarbij ook de Nee-zeggers worden uitgenodigd?

Uitbreiding EU
Er werd ook ferme taal gesproken over een pas op de plaats als het om nieuwe toetredende landen gaat en het niet meer noemen van einddata voor kandidaat-lidstaten. Ook zou er goed gekeken moeten worden naar de absorptie-capaciteit van de EU. Maar tegelijkertijd worden Servië en Macedonië aangekondigd als toekomstige nieuwe lidstaten.
Is de minister-president het met de ChristenUnie eens dat er nu echt een stop moet komen op nieuwe toetredingen, totdat Europa zich bezonnen heeft op zijn slagvaardigheid en kerntaken?

Roemenië
Als het gaat om de nieuwe lidstaat Roemenië, Er ligt nu een omstreden godsdienstwet bij de president van Roemenië, wat een sterke inperking van de religieuze vrijheden zal gaan inhouden. Het is onacceptabel dat een nieuwe lidstaat een wet doorvoert wat tegen de Kopenhagencriteria ingaat. Is de minister-president het hiermee eens en wat gaat hij doen bilateraal of via Brussel om Roemenië nog voor de toetreding tot de Unie, aan te spreken op deze wet?

Grondwet versus Nieuw Verdrag
- Minister Bot heeft tijdens zijn Harvard-lezing gemeld hoe hij vindt dat het nieuwe verdrag er uit moet zien: Geen retoriek, geen symboliek, geen Handvest van de Europese Grondrechten. Vindt hij ook dat er geen Europese president en een Europese minister voor Buitenlandse Zaken hoeft te komen? Wordt dit nu ook de voorlopige inzet van het kabinet zolang het kabinet demissionair is? Hoe is het verdere verloop van de consultatiegesprekken die zullen worden gevoerd. Is er een concreet tijdpad?

Conflict Hamas en Fatah

In de Palestijnse gebieden dreigt een burgeroorlog tussen Fatah en Hamas. Amerika en Engeland hebben hun steun uitgesproken voor het voorstel van president Abbas om tot nieuwe verkiezingen te komen. De ChristenUnie vindt het niet verstandig om dit eenzijdig te doen. Het zal het conflict alleen maar verder aanwakkeren. Wat vindt de Minister-President van het voorstel van president Abbas?

Holocaust-conferentie Iran
De ChristenUnie is blij met de sterke veroordeling van de EU over deze Holocaust- conferentie in Iran. Maar daarmee is de holocaust-ontkenning nog niet bestreden. Welke rol ziet de minister-president voor Europa weggelegd als het gaat om het geven van voorlichting over de holocaust in het buitenlands beleid van de Europese Unie? Graag een reactie.

« Terug