Overleg over Afghanistan

02-07-2007 10:13

Dank voor de uitgebreide brief van beide ministers. Ook dank aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor het inwilligen van de wens van de Kamer om een lijst met wederopbouwprojecten en resultaten te komen. Ik kom hier later op terug.

Waardering

Allereerst wil mijn fractie zijn waardering en respect uitspreken voor het optreden van onze militairen die in Chora stand hebben weten te houden, ondanks de massieve militaire aanval van de Taliban. Het is een moedige actie geweest om de lokale militairen en politieagenten niet in de steek te hebben gelaten. Er is met man en macht terug gevochten.

Ook een woord van dank aan de Britse troepen die de Nederlanders te hulp zijn geschoten in Chora. Dat getuigt inderdaad van solidariteit tussen de ISAF partners.

Inlichtingendiensten
Wel een vraag over de inlichtingendiensten. Hoe heeft het zo kunnen gebeuren dat een zo grote troepenverplaatsing niet bekend was bij de inlichtingendiensten en dat onze militairen overvallen werden door de overmacht van de Taliban. Ik begrijp dat er wel enigszins zicht was op een aanval, maar de was deze overmacht van 1500 man dan voorzien?

Onderzoek burgerslachtoffers
Tegelijkertijd is het ook duidelijk geworden dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Alleen is niet duidelijk door welke toedracht dit is gebeurd, door de Taliban die burgers onder druk zetten om mee te vechten of dat burgers in de strijd onder vuur zijn komen te liggen. Ik begrijp dat Defensie hiernaar een onderzoek heeft ingesteld. Is de Afghaanse overheid ook betrokken bij dit onderzoek. Dit lijkt me wel voor de hand te liggen, gezien de kritiek van president Karzai de laatste weken.

We zijn benieuwd naar de uitkomsten en nogmaals dit moet in de context bekeken worden van de massale aanval die de Taliban heeft ingezet en het feit dat de Taliban zich verschuilen in particulieren huizen en van daaruit ook bewust vuren op onze troepen. Er wordt ook gesproken over zo’n 400 tot 500 doden aan de kant van de Taliban. Wat kan de minister zeggen over de betrouwbaarheid van deze cijfers?

Materieeltekort

Ik begrijp dat de Amerikanen de terugtrekking van de 24 transporthelikopters nog een half jaar uitstellen tot eund januari 2008. Maar is er al meer bekend over de vervanging van deze helikopters door andere NAVO –partners, aangezien deze heli’s cruciaal zijn voor ISAF en ook voor de Nederlandse bijdrage. De NAVO heeft nu al een groot gebrek aan transportheli’s.

EUPOL
Goed dat Nederland een bijdrage levert aan EUPOL. Het versterken van de Afghaanse veiligheidsstructuur is cruciaal voor het verkrijgen van duurzame stabiliteit in Afghanistan. En ook een voorwaarde voor het op termijn uitfaseren van de internationale troepenmacht in Afghanistan.

Wel een vraag. We kunnen instructeurs er naar toe zenden, maar in hoeverre is er voldoende bereidheid onder de bevolking om zich aan te melden voor de nationale politie (ANP) of het leger (ANA). Ik lees dat er nog steeds maar 120 ANP’ers actief zijn in Uruzgan, terwijl er 1200 nodig zijn. Hoe schat de minister de bereidwilligheid in nu er steeds meer zelfmoordaanslagen worden gepleegd? De 12 kandidaten aan de missie wordt verspreid over Kabul, Kandahar en Uruzgan. 3 worden geplaatst in Uruzgan. Ligt het niet meer voor de hand om onze bijdrage te bundelen in Uruzgan, in plaatst van ze zo verspreid in te zetten?

Wederopbouwprojecten overzicht
Nogmaals dank voor het overzicht van de projecten. Het mag duidelijk zijn dat Nederland een substantiële bijdrage levert aan de wederopbouw van Uruzgan. Ik lees dat er via de Quick and Visible Porject tot nu toe landwegen zijn aangelegd, irrigatiekanalen, watertoevoer, herstel van 750 huizen, verspreiding van landbouw benodigdheden, de bouw van 12 nieuwe poliklinieken. Ook goed dat er bij de papaververdelging de nadruk ligt op alternatieve bestaansmogelijkheden

Kan de minister na allerlei cijfers die zijn gegeven eens een totaal bedrag noemen wat nu wordt uitgegeven aan humanitaire en wederopbouw voor de missie met de looptijd 2006 tot 2008. Dus zowel multilateraal, als bilateraal als via het particuliere kanaal aan humanitaire hulp en wederopbouwhulp. Het is soms wel eens goed dit bedrag duidelijk te kunnen maken om te laten zien hoe Nederland investeert in Afghanistan.

Notificatiebrief

Ik ben uitgegaan van de notificatiebrief en die gaf mij duidelijkheid over het onderzoek of en zo ja hoe er verlengd zou moeten worden. Ik ben niet zozeer uitgegaan van de uitspraken of quotes in de media aangezien die toch vaak een deel van het geheel weergeven. Ik neem aan dat het kabinet hier met 1 mond spreekt en de notificatiebrief geldt. Met de bevestiging van de minister van Defensie is voor mij de kous af en wacht ik met bijzondere interesse de uitkomsten van het onderzoek af. Hierbij geef ik de minister ook de vragen mee die in mijn fractie leven voordat wij tot een oordeel kunnen komen.

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

« Terug