Overleg over het electronisch kinddossier

woensdag 03 oktober 2007

Proces
Het oordeel van de rechter is duidelijk. De vraag is wat nu? Buitengewoon teleurstellend dat het proces van aanbestedingen is mislukt. Daardoor loopt de invoering per 1 januari 2008 gevaar. Die datum is niet meer realistisch. De juridisering en commercialisering van het proces hebben op deze manier zeer kwalijke gevolgen. Betreurt mijn fractie zeer. Niettemin, de vraag is wat nu de opties zijn. Over welke opties is de minister in gesprek met de partijen? Welke opties zijn op korte temrijn en welke op lange termijn te realiseren? Er moet een landelijk systeem komen en bij voorkeur in het tijdspad zoals eerder afgesproken.

Toegang

Nu kunnen alleen de JGZ-instanties toegang krijgen tot het EKD. Er wordt door de bureau’s jeugdzorg gepleit om hen ook toegang te geven tot de EKD’s. Hoe staat de minister daar tegenover? En in hoeverre kan de info uit het EKD door de JGZ nu al niet gedeeld worden met de bureau’s jeugdzorg? Wat loopt daar fout?

Nu is de toegang wettelijk afgebakend en de privacy is beschermd conform de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (BIG-geregistreerde instanties). Volgens mijn informatie is bij uitbreiding van de toegang een wetswijziging nodig. Op korte termijn is dat niet meer te regelen. Onderkent de minister dit probleem ook? Hiermee is de ruimte die we nu hebben in de tijd te beperkt, willen we 1 jan. 2008 halen.

Hoe staat de minister tegenover het pleidooi van de huisartsen om nu al het EKD te koppelen aan het EPD. Kan dit niet meteen worden meegenomen, nu we toch een nieuwe aanbesteding krijgen?

Inhoud
Ik begrijp dat de inhoud van het EKD bestaat uit gegevens over de lichamelijke psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 19 jaar. Kan de minister dit bevestigen? Indien dit het geval is vraag mijn fractie zich af waarom het EKD uitgebreid zou moeten worden. Iemand met een gedragsstoornis kan herkent worden door het EKD bij de behandelende instantie. Bij de JGZ is al heel veel info bekend zoals de gezinssamenstelling en sociale omgeving. Ik lees ook ergens dat de levensovertuiging ook in het EKD zou moeten komen. Daar heeft mijn fractie grote bezwaren tegen.

Mochten er echt problemen zijn dan komen die naar boven via de verwijsindex. Ik begrijp uit het beleidsprogramma Jeugd en gezin dat op termijn de verwijsindex gevoed gaat worden door het EKD. Binnen welke termijn gaat dat gebeuren. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft zo snel mogelijk. Want met die koppeling krijg je een compleet beeld van het kind of de jongeren? Wel nog een vraag Is het een mogelijkheid om in de verwijsindex ook een historie in te bouwen in te bouwen? Nu worden de gegevens maar beperkt bewaard waardoor eerdere signalen weer verloren gaan.

Ten slotte over de regie
Zullen hulpverlening met elkaar praten? EKD op zich zorgt er nog niet voor dat ze daadwerkelijk contact leggen. Het delen van informatie gebeurt in de praktijk nog te weinig. De wet biedt ruimte om info te delen in het belang van het kind. Dat is volgens het CBP ook mogelijk. Hoe gaat de minister zorgen dat dit gebeurt?

Alleen de uitgesproken tekst geldt

« Terug