Overleg over de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen

woensdag 05 december 2007

Midden Oosten Vredesproces
MOPVP conferentie Annapolis is politiek succes. Het is positief dat er een onderhandelingskader is vastgesteld en dat Israël en de Palestijnse Autoriteit bereid zijn zich te committeren aan de Roadmap. Het is daarnaast goed te constateren dat de hervatting van de vredesbesprekingen breed gedragen wordt. Er waren 40 landen bij de conferentie aanwezig, waaronder de leden van de Arabische Liga.

Kritische kanttekeningen
In het verslag staat niets over vorderingen met betrekking tot Golan. Dit was voor Syrië wel een voorwaarde om aan de conferentie deel te nemen. Is daar nog wat over afgesproken?
Gaza wordt in het verslag niet genoemd. Is de status van Gaza tijdens de conferentie helemaal niet ter sprake gekomen? Wordt er nu gezocht naar een driestatenoplossing in plaats van een tweestatenoplossing?

Hoe is het gesteld met de positie van christenen in Gaza en de Westoever? Dit naar aanleiding van een bericht in de Jerusalem Post.

Toespraak van Verhagen 29 november bij het Opperrijbijn Hirch Instituut
Interessante toespraak. Met zijn 3 lessen uit de geschiedenis. O.a. een onderstreeping van de belangrijke rol die religieuze leiders. Hij zegt ook dat voor de nederzettingen die wel behouden blijven voor Israel, zullen de palestijnen territoriaal gecompenseerd moeten worden. Zijn daar naast de negev en de uitbreiding van de GaZa al concrete ideeën over?

Verder zegt de minister dat mbt de opdeling van Jeruzalem zich te kunnen vinden in de opdeling wat joods is onder israelisch beheer en wat palestijns is, onder palestijns beheer. Maar dat zou betekenen het opgeven van Oost Jeruzalem inclusief oude stad en wat gebeurt er dan met de armeens-christelijke wijk en de grieks-orthodoxe wijk? Het zal toch niet gebeuren dat de oude stad weer in handen van de palestijnen zal vallen. We weten van de tijden voor 1967 hoe ze toen daarmee om zijn gegaan (geen toegang, verwaarlozing van de tempelberg en tempelmuur, etc.

Iran
Mijn fractie is blij met het rapport van de gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten, waaruit blijkt dat Iran het nucleaire atoomprogramma sinds 2003 heeft stilgelegd. Iran blijft echter weigeren om medewerking te verlenen aan IAEA. In het verslag van de vorige RAZEB staat dat tijdens de komende RAZEB opnieuw gesproken zal worden over eventueel aanvullende sancties in EU-verband. Wat is de inschatting van de minister. Gaat dit nu daadwerkelijk gebeuren of wordt dit alleen maar weer besproken?

Irak
Tijdens een gesprek met de Irakese minister van Buitenlandse Zaken heeft de minister zijn zorgen geuit over de positie van de etnische en religieuze minderheden in Irak. Hoe is daarop gereageerd, met name wanneer het gaat om de zeer kwetsbare positie van de Assyriërs?

Kosovo
Het is erg teleurstellend dat de Trojkaonderhandelingen over een statusoplossing voor Kosovo zijn mislukt. Goed dat regering steun verleent aan de oproep tot voorzetting van de dialoog. Maar de EU zal met een reactie moeten komen wanneer Kosovo eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept. Wat is de inzet van de Nederlandse regering?

EU-Afrika Top
Mijn fractie is blij met de wijze waarop de motie wordt uitgevoerd. Wel zal de inzet moeten zijn dát er gepraat gaat worden met de Zimbabwaanse oppositie in Lisabon.


Sudan/Tsjaad
Al het mogelijke moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat EUFOR CHAD en UNAMID zo snel mogelijk wordt ontplooid. Alleen op die manier kan de bevolking in Darfur meer veiligheid worden geboden en kan voorkomen worden dat het conflict naar andere landen in de regio overslaat. De Sudanese regering blijft zich echter weinig coöperatief opstellen. Wat betekent dit voor de positie van de regering inzake een eventuele aanscherping van het sanctieregime? Waarom zijn die nog niet aangescherpt. We mogen onze ogen toch niet sluiten voor de slachtingen die dagelijks doorgaan in Darfur.

Nederland onderzoekt de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan UNAMID en EUFOR CHAD. Kan de minister iets zeggen over de stand van zaken? Waar (welke inzet) wordt nu aan gedacht?

EPA's
De tijd begint nu echt te dringen. Voor mijn fractie is het onacceptabel wanneer ACS-landen en ook de niet-MOLs in het APS zouden terugvallen, omdat dit een aanmerkelijke verslechtering van de handelspositie zou betekenen. Het is goed te lezen dat dit ook voor de regering geen optie is. In de brief staat dat Nederland in dat geval zal aandringen op tijdelijke oplossingen. Wat houden die tijdelijke oplossingen precies in?

Alleen de uitgesproken tekst geldt

« Terug