Overleg over de Afrika-top

17-01-2008 09:41

Voorzitter, Het is moeilijk om een balans op te maken na de EU-Afrika top. De minister noemt de top zonder meer een succes. Ja, er is een strategisch plan en een actieplan opgesteld en ja er wordt sinds 7 jaar weer met elkaar gesproken.

Maar nee, er is geen handelsakkoord gesloten ( wel een interim EPA’s-akkoord) en op gebied van de mensenrechtendialoog staan Afrika en EU ver uit elkaar. Dit laatste werd ons, de kamerdelegatie die vorige week heeft gesproken met de heer Konore, voorzitter van de AU-commissie, heel helder. Hij verwoordde nog eens het algemene gevoel in Afrika namelijk dat Mugabe als held gezien wordt omdat hij het westen wist te weerstaan.

Ook werd nog eens expliciet duidelijk gemaakt op de top, maar ook tijdens onze bijeenkomst met de AU-voorzitter dat Afrika het paternalisme van de EU zat is. De minister noemt dit in zijn verslag een nieuw zelfbewustzijn, maar van de heer Konore als ook van de Ethiopische premier begrepen wij dat de fondsen van China en India veel aantrekkelijker zijn dan de lastige voorwaarden en moeizame dialoog met de EU.

Mensenrechten
Daarmee zijn niet gezegd dat de EU zijn pogingen om de mensenrechten en democratisering aan de kaak te stellen, moet staken. In tegendeel, maar het vereist wel een heroriëntatie op onze politieke doelen met Afrika nu China en India de leidende rol van de EU dreigen over te nemen. Welke visie heeft deze regering hierop en welke kansen ziet deze regering om effectief een mensenrechtendialoog aan te gaan met Afrika? Welke middelen rest de EU nog om Mugabe aan te zetten tot respect voor de oppositie en de mensenrechten, nu hij zich doof heeft gehouden voor alle kritiek vanuit de EU. Was er inderdaad eenstemmigheid binnen de EU als het ging om kritiek op Mugabe? Waarom wordt er dan gesproken over de bende van 4? Heeft de hoge vertegenwoordiger Solana dit dan niet ook uitvoerig namens de EU aan de orde gesteld?

EPA’s
Als het gaat om de EPA’s. Het doel om de markttoegang voor geen enkel Afrikaans land te verslechteren, is bijna bereikt? Met hoeveel landen is er nu een interim-EPA overeengekomen en hoeveel landen zijn afgehaakt en om welke redenen? Als er al een EPA is gesloten, gaat het dan om alle onderwerpen of alleen goederen?

Somalië / AMISOM
Er wordt in de slotverklaring gesproken over een nieuw partnerschap tussen Afrika en de EU, en de heer Konore had het tegen onze delegatie weer over een verenigde staten van afrika, maar kwam tegelijkertijd kunnen zoals Konore zelf aangeeft 30 van de 53 AU landen niet op eigen benen staan, komt de AU richting Europa met het pleidooi niet te stoppen met hulp (MDG’s), en deed Konore het verzoek om de AMISOM-missie te steunen. De internationale gemeenschap was het er over eens dat Ethiopie zich zo snel mogelijk moet terug trekken uit Somalie en dat de AU-missie deze rol moet overnemen. Konore beklaagde zich erover dat er te weinig steun is vanuit het westen voor de missie.

Hij heeft landen als Nigeria en Ghana klaar staan, maar het ontbreekt hem aan de middelen om deze troepen te trainen en uit te zenden. Ethiopie dreigt nu serieus om zijn troepen in het voorjaar uit Somalie terug te trekken en indien de AU niet de TFG steunt, zal deze nieuwe regering van premier Nur Hassan Hussein niet overleven. Waarom kan Nederland en de EU niet meer deze missie steunen. Is Nederland bereid na de Fransen die de Burundezen hebben getraind en de Amerikanen die de Ugandezen hebben getraind, meer trainers of meer geld ter beschikking te stellen voor de Eastbrig?

Als we afwachten en niets doen, zal het United Islamic Courts aan macht toenemen en wederom Kenia en Ethiopie bedreigen. En voor het verzoeningsproces is het cruciaal dat Ethiopie zich zo snel mogelijk terug trekt. Wat kan Nederland en de EU doen om de AU te steunen om het verzoeningsproces op gang e brengen in Somalie? In het straat in het strategisch document punt 21 dat de internationale gemeenschap additional resources zal leveren voor peace keeping operations van de AU. Ook het actieplan heeft et over predictable funding for the african led peace support operations. Is Nederland daar ook toe bereid?

Kenia
Is de regering van mening dat de AU moet aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar verkiezingsfraude en dat er nadat er nieuwe safeguard zijn ingebouwd opnieuw verkiezingen gehouden moeten worden? Het kan toch geen business as usual worden, als Kibaki blijft weigeren om bemiddeling serieus te nemen, na zijn uitspraken over de komt van AU vertegenwoordiger Kofi Anan? Er moet aan waarheids bevinding worden gedaan. Is de regering het hiermee eens?

Darfur / Tjaad
Wanneer kunnen we een artikel 100 brief verwachten van onze bijdrage aan de VN missie voor Darfur? Waar zit het 'm op vast?

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

« Terug