Schriftelijke inbreng Joël Voordewind over het kindgebonden budget

donderdag 15 januari 2009

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wetswijziging om de WTOS in het kindgebonden budget te integreren. Met name vinden de leden van de fractie van de ChristenUnie de vermindering van administratieve lasten voor ouders en het terugdringen van niet-gebruik van de WTOS positief. Het terugdringen van het aantal kinderregelingen is een belangrijke stap om het gezinsvriendelijk klimaat in Nederland te stimuleren.

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie willen graag weten hoe ouders worden geïnformeerd over de integratie van de WTOS-uitkering in het kindgebonden budget. Zijn ouders voldoende bewust van het feit dat binnen het kindgebonden budget een tegemoetkoming in de schoolkosten is geïntegreerd? Hoe gaat de minister deze ouders specifiek inlichten? Wat gaat de minister doen om ouders van leerlingen die van het voortgezet onderwijs naar het mbo gaan voldoende bewust te laten zijn van het bestaan van de overgebleven WTOS-uitkering, naast de verhoging van het kindgebonden budget?

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien de voordelen voor de uitvoering en de vermindering van administratieve lasten voor ouders na de wijziging van onderscheid naar leeftijd in plaats van naar schooltype. Wat is het budgettair effect van deze wijziging?

 

Er bestaat een verschil in het afbouwpercentage van 6,5% voor het verhoogde kindgebonden budget en het afbouwpercentage van 30% in de WTOS. De 30% afbouw blijft in stand voor de overgebleven WTOS-onderdelen. Waarom is gekozen voor het in stand houden van de 30% afbouw voor de WTOS-onderdelen die in stand blijven, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie?

 

Er zal geen administratieve lastenvermindering optreden voor de groep die achterblijft in hoofdstuk 3 van de WTOS. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of er mogelijkheden zijn om de administratieve lasten te verlagen voor de WTOS-aanvraag zelf.

« Terug