Bijdrage Joël Voordewind aan het AO RAZEB

donderdag 19 februari 2009

 

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ik begin bij het laatste onderwerp. Ook ik verbaas mij daarover. De Nederlanders hebben vijf politie-instructeurs opgeleid in Afghanistan. Toen wij daar vorig jaar waren, waren de eerste EUPOL-instructeurs daarmee al aan de gang. Dat is toch een magere score. Vindt de minister van Buitenlandse Zaken dat ook? Vindt hij dat niet alleen de andere lidstaten onder de maat hebben gescoord, maar ook Nederland zelf? Wat is de regering van plan om daaraan te doen?

            Vandaag hebben wij gehoord dat een Britse functionaris in een memo heeft laten weten dat 60% van de Afghaanse politie in Helmand drugs gebruikt. Zijn er zulke signalen ook uit Uruzgan? Zo ja, wat is de Nederlandse regering van plan om daartegen te doen? Met politiecommissarissen onder invloed van drugs schiet je niet veel op, lijkt mij.

            Het wordt concreet dat 17.000 soldaten naar Afghanistan gaan. Obama heeft dat bevestigd. Zij gaan naar het Zuiden. Zijn er al geluiden te horen dat zij ook naar Uruzgan gaan? Om hoeveel mensen zou het dan gaan?

            Ik betuig mijn medeleven met de nabestaanden van de twintig Afghaanse politieagenten die onlangs zijn omgekomen. Dat is zeer dramatisch. Heeft dit geleid tot een aanscherping van de beveiligingsmaatregelen aan de poort? Ik weet dat dit in de buitenring is. Het is een dieptrieste zaak als zo'n vreselijke aanslag plaatsvindt tegen Afghaanse politieagenten die wij proberen op te leiden.

            In het Midden-Oosten bestaat weer een patstelling nu korporaal Shalit niet wordt betrokken in het onderhandelingsproces. Hij moet toch kunnen worden vrijgelaten? Waarom is dit zo'n groot obstakel? Waarom moet dit apart geregeld worden? Het zou trouwens gebeuren via een uitruil tegen 1400 Palestijnse gevangenen, onder wie plegers van grote aanslagen. Waarom kan dit niet worden meegenomen in het vredesproces? Is de EU bij de hele onderhandeling betrokken, of wordt deze separaat alleen door Egypte uitgevoerd? Ligt het Nederlands-Deense voorstel nog op tafel? Is het nog steeds actueel, of is het inmiddels in de ijskast gezet?

            De druk op Egypte is natuurlijk heel belangrijk. Egypte wil geen buitenlandse troepen toelaten. Men wil geen pottenkijkers. Juist daar is de invoer en de controle op de invoer echter cruciaal. Wat doet de EU om druk op Egypte uit te oefenen? Daarnaast wijst Egypte naar de zee. Heeft Israël gevraagd om steun? Zou er bij een bestand een verzoek aan de EU kunnen komen om de wapeninvoer via zee tegen te gaan? Onze vraag aan de regering is of Nederland daarnaar positief zou willen kijken.

            De ChristenUnie steunt de opstelling van de Nederlandse regering ten aanzien van de uitlevering van Al-Bashir. Ik voel echter mee met collega Van Baalen als het gaat om het spanningsveld. Wat zal naar de beoordeling van de minister het effect op de opstelling in de lopende onderhandelingen en het vredesproces in Sudan zijn als de EU de druk op de regering in Sudan opvoert om mee te werken met het ICC? Wij hebben ook nog gehoord dat gisteren weer een aanval is uitgevoerd op de JEM, ondanks de dinsdag gesloten intentieverklaring.

            Ten slotte maak ik een opmerking over Iran. De Kamer heeft een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om in Brussel in te brengen dat de EU-sancties tegen Iran worden aangescherpt. Heeft de minister dit inmiddels in Brussel op de agenda gezet? Dat is des temeer van belang nu de dreiging van Iran alleen maar groter wordt en Iran een onbemand vliegtuig heeft ontwikkeld dat zeker Israël kan bereiken met bommen. Graag verneem ik de stand van zaken van de minister.

« Terug