Bijdrage Joël Voordewind aan het AO Drankbeleid: Hokken en keten

donderdag 16 april 2009

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Zwarte lijst, witte lijst of een blauwe, wij moeten maar zien waar wij op uitkomen vanmiddag. Het probleem is zeer serieus. Daar is iedereen wel van overtuigd. Wij hebben vandaag weer nieuwe cijfers gezien. Nog steeds drinken de Nederlandse jongeren te veel, te vaak en te vroeg en maar 18% ziet daar de risico’s van in. Als je dan ook nog ziet dat, als het gaat om jongeren onder de 16 jaar, het meeste gedronken wordt in keten en hokken, is dit dus een serieus probleem. Het is goed dat wij daarnaar kijken. De ChristenUnie heeft eerder al een motie ingediend, waarin werd gevraagd specifiek naar die hokken en keten te kijken. Ik ben blij met de brief van de ministers. Ik begrijp dat de minister van Binnenlandse Zaken een handreiking opstelt. Ik neem aan dat die nu ontwikkeld wordt. Ik zou graag zien dat de brief waarin die handreiking staat, ook naar de Kamer wordt gestuurd. Misschien kan de minister ons dat toezeggen. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel gemeenten er inmiddels meewerken aan de pilot. Wij hebben gehoord dat het maar om vijf of zes gemeenten gaat, maar misschien is het inmiddels een stuk beter geworden. De vraag is natuurlijk: wat als wij die handreiking hebben en naar de gemeenten sturen en de gemeenten zeggen: bedankt, maar wij gaan over tot de orde van de dag. Wat gebeurt er dan? Welke stok achter de deur hebben wij dan? Ik heb hier met een aantal wethouders over gesproken en gekeken hoe de wethouders daar plaatselijk mee omgaan. Zij zeggen heel duidelijk – dat ligt eigenlijk een beetje in de lijn met de motie die wij als coalitie hebben ingediend – dat duidelijk commerciële keten hard moeten worden aangepakt en moeten worden gesloten, aangezien die concurrentievervalsend zijn. Dan zit je echter met de buurtketen. De meeste wethouders die ik gesproken heb, zeggen dat die keten een sociale functie hebben en dat je die niet moet willen sluiten, maar dat er wel degelijk regelgeving op los moet worden gelaten en dat er een convenant moet komen. Dat lijkt mij nog steeds de meest verstandige weg. Ik zou dan ook zeggen: sluit de commerciële keten en laat de beheerders de keten en hokken laten registreren bij de gemeenten. Als ze dat niet doen, lopen ze het gevaar dat er alsnog tot sluiting wordt overgegaan. Doen ze dat wel, kom dan met een convenant, een overeenstemming over voorwaarden waaraan die hokken en keten moeten voldoen. Als je de lijstjes bekijkt van de verschillende beleidsplannen, kun je de voorwaarden die gesteld kunnen worden zo turven: geen alcohol onder de wettelijk toegestane leeftijd, geen verkoop, voldoen aan de brandveiligheid – een belangrijke eis, die je overal terugziet – en eventueel een maximum aantal bezoekers. Er wordt ook gesuggereerd om ouders die een keet op hun erf hebben, een alcoholvoorlichtingsavond te laten bezoeken, waarin ze erop gewezen worden wat er in die keten kan gebeuren en wat het doet met jongeren, met name die onder de 16. Dat kan dan leiden tot toezicht van die ouders op die keten, want de ouders blijven primair verantwoordelijk. Verder mogen er geen drugs worden gebruikt in de keten. Ik wacht de handreiking van de minister af, maar dit lijken mij vijf logische criteria die in een convenant zouden kunnen worden opgenomen. Er zijn goede voorbeelden. Ik noem ze nog even: Barneveld, de Kempen, Putten, Ede, Rijssen-Holten, Steenwijkerland. Een aantal van de beleidsplannen liggen ook bij de minister op het bureau, zo heb ik begrepen. Het heeft geen zin om de regelgeving alleen maar aan te scherpen als de tap niet wordt gesloten. In dit geval is de tap de supermarkt, want wij zien nog steeds dat – zelfs met de nieuwe regeling: tot 20 jaar legitimeren – nog steeds 70% van de jongeren onder de 16 jaar daar omheen komen. Er is een nieuw videocontrolesysteem op afstand. Ik heb daar eerder al Kamervragen over gesteld. Ik wil de minister van Volksgezondheid vragen om met het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) om tafel te gaan zitten om te kijken hoe dit systeem zou kunnen worden aanbevolen bij de supermarkten. Wij hebben eerder als coalitie een motie ingediend over het experimenteren met het verhogen van de leeftijdsgrens van 16 naar 18. Dat geeft veel meer duidelijkheid. Frankrijk is onlangs al overstag gegaan. Wij moeten voorkomen dat wij straks als laatste jongetje over de streep moeten worden getrokken. Hoe staat het met die experimenteerpilot? Kunnen wij die niet versnellen?

« Terug