Bijdrage Joël Voordewind spoeddebat over uitspraken van de staatssecretaris OCW

donderdag 07 oktober 2010

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. De staatssecretaris heeft even voor haar beurt gesproken, maar heeft wel meteen uit de doeken gedaan waar het nieuwe kabinet straks mee zal komen, die 300 mln. bezuinigingen op de leerlingen die juist die extra zorg hard nodig hebben. De inzet van het huidige kabinet was er de afgelopen jaren dan ook op gericht om juist dat passende onderwijs te versterken. Dat is ook gebeurd met extra geld. De inzet die de ChristenUnie ook wilde doorzetten, was een extra investering in het onderwijs met 5000 extra leraren, waaronder ook onderwijsassistenten. Kwetsbare zorgleerlingen moeten de kans krijgen zich maximaal te ontwikkelen, ook als zij worstelen met meervoudige problematiek. Omdat niet alle kinderen hun plek kunnen vinden in het reguliere onderwijs blijft speciaal onderwijs hard nodig.

            De kaasschaafmethode van het mogelijke nieuwe kabinet treft juist deze zwaksten in het onderwijs met die 300 mln. Ik zal er verder niet inhoudelijk op ingaan, maar het moge duidelijk zijn waar wij staan. De staatssecretaris heeft al in de media aangegeven dat het wat rare tijden zijn. Ik neem aan dat zij vandaag laat weten dat zij zich voor die verspreking een beetje verontschuldigt. Als dat het geval zou zijn, is wat ons betreft ook weer de kou uit de lucht.

Maar de kou is niet uit de lucht als het gaat om de 300 mln. Ik zou toch hopen dat in de tijd tussen nu en de behandeling van de begroting van Onderwijs de CDA-fractie zich nog een keer zal beraden als het gaat om die kwetsbare kinderen in het speciaal onderwijs. Wij weten van de heer Wilders dat een paar nachtjes slapen soms kan leiden tot andere uitkomsten, en dat wens ik deze staatssecretaris ook toe.

 

« Terug