Bijdrage Joël Voordewind AO Raad Buitenlandse Zaken

donderdag 18 november 2010

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Vier minuten spreektijd is wel heel krap om zo'n beetje de halve wereld te bespreken. Er is ook nogal wat aan de gang in de wereld. Om te beginnen noem ik de verkiezingen die pas gehouden zijn in Birma. Die verkiezingen zijn volgens de minister niet eerlijk en vrij verlopen. Daar denkt de ASEAN anders over. Ik vraag me af hoe de contacten met de ASEAN verlopen. Op welke gronden vindt de ASEAN dat de verkiezingen wel eerlijk en vrij zijn verlopen? De minister geeft specifiek aan dat met de kieswet partijen zijn uitgesloten. Het zou mooi zijn als de ASEAN in de contacten met de EU veel scherper naar de verkiezingsuitslag en naar het verloop van de verkiezingen zou kijken. We weten uit het verleden dat wij de ASEAN en China heel hard nodig hebben om iets te bereiken met Birma.

De vrijlating van Aung San Suu Kyi wordt gezien als een positief teken. We weten echter dat dit in 1995 en 2002 ook is gebeurd en dat er toen geen verder democratiseringsproces op gang kwam. Heeft de minister signalen dat dit nu wel op gang komt? Ik ben blij dat de minister na de vrijlating van Aung San Suu Kyi heeft gepleit voor de vrijlating van de 2200 andere politieke gevangenen.

De minister zet in op steun als het gaat om het vasthouden aan de sancties. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft moet er een werkelijke dialoog op gang komen met de democratische oppositie in Birma en met etnische minderheden. Er moet een staakt-het-vuren tot stand gebracht worden, wil men komen tot een afzwakking van de sancties. Dat zou mijn inzet zijn. Is de minister het daarmee eens? Op welke wijze steunt de Nederlandse overheid de opvang van Birmese vluchtelingen aan de Thaise grens? Ik heb begrepen dat de minister heeft gehoord dat er geen sprake is van gedwongen terugkeer. Wat zijn de bronnen van de minister? Wij krijgen berichten dat dit nog wel gebeurt. Bevestigt de UNHCR dat er geen sprake is van gedwongen terugkeer? Is Nederland eventueel financieel betrokken bij de opvang van vluchtelingen door de UNHCR?

Dan kom ik bij de EU-Afrikatop. Wat vindt de minister ervan als de inbreng van de EU bij die top is dat de Afrikaanse landen Al Bashir alleen mogen uitnodigen als zij bereid zijn om hem uit te leveren aan het Internationaal Strafhof? Dat lijkt me een heel reële keuze.

Ik heb begrepen dat Pakistan van de agenda af is. Ik krijg nog steeds verontrustende berichten over discriminatie van hindoes en christenen door de hulpverlening. Het blijft een punt van zorg dat ik nog maar eens onder de aandacht breng. Ook Caritas heeft bevestigd dat er bij hulpverlening geen onderscheid mag worden gemaakt tussen etnische minderheden.

Dank aan de minister dat hij bij de Hoge Vertegenwoordiger Ashton de kwestie van de sancties op schendingen van de mensenrechten in Iran aan de orde heeft gesteld. Ik ben benieuwd of de minister steun krijgt van de andere EU-lidstaten om de mensen om wie het gaat op de zwarte lijst te zetten. Ik wacht met spanning af in hoeverre hij daarin slaagt.

Dan het Midden-Oosten. Ik begrijp uit de brief dat de laatste opmerkingen van Israël nog niet helemaal zijn doorgedrongen. Volgens mijn laatste informatie is Israël bereid om terug te keren naar de onderhandelingstafel en een bouwstop voor 90 dagen af te kondigen. Kan de minister dat bevestigen?

Hoe zit het met het Caïro-overleg tussen Fatah en Hamas? Deze twee organisaties zouden zich toch een keer moeten verzoenen, anders hebben we het over een driestatenoplossing in plaats van een tweestatenoplossing. Kan de minister daar iets over zeggen? De minister waarschuwt voor het eenzijdig uitroepen van een onafhankelijke Palestijnse staat. Ik steun hem daarin, want daar is de zaak niet mee gediend. Dat moet echt aan de onderhandelingstafel gebeuren.

De Union of Good is eerder aan de orde gesteld. De vorige minister van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd om een en ander uit te zoeken. De Nederlandse vertegenwoordiger van de Union of Good, de heer Amin Abou Rashed, is één van de twee Nederlanders die meevoeren op de Flotilla-vloot richting de Gazastrook. Deze mijnheer is een vertegenwoordiger van Hamas en zamelt geld in voor Hamas. Inzamelen van geld voor een terroristische organisatie is verboden in Nederland. Is de minister bereid om de Union of Good binnen Europees verband aan de kaak te stellen en te bezien of deze organisatie op de lijst van terroristische organisaties kan worden geplaatst?

Tot slot kom ik bij Irak. In zijn brief uit de minister expliciet zijn zorgen over de situatie van christenen in Irak. Wederom veroordeelde de EU de aanslagen op christenen en sprak zich uit voor een blijvende inzet als het gaat om het waarborgen van rechten van etnische en religieuze minderheden. Dat waardeer ik zeer. Helaas blijven we deze teksten tegenkomen in dit soort stukken. In Irak heb je de keuze tussen vluchten of blijven, maar dan ben je je leven niet zeker als christen, gezien alle aanslagen. Er moet toch een safe haven gecreëerd worden voor vluchtelingen uit Basra, Bagdad en Mosul. Graag krijg ik hierop een reactie van de minister.

 

« Terug