Bijdrage Joël Voordewind VAO Soedan

dinsdag 23 november 2010

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Het was geen lange speech, maar wel een lange motie van mevrouw Dikkers. Mijn fractie steunt die van harte.

            We hebben met de minister gedebatteerd over Sudan en het referendum dat eraan zit te komen. Onze zorgen gaan uit naar de vluchtelingen die in de kampen zitten en met name naar de rol van Unamid en Unmis. Omdat er 's nachts niet gepatrouilleerd wordt en ik toch graag wil dat de minister dit aankaart bij de VN, dien ik de volgende motie in.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat de Unmis- en Unamid-troepen 's nachts niet in de vluchtelingenkampen patrouilleren;

 

van mening dat dit feit niet strookt met de verantwoordelijkheid van Unmis en Unamid om de burgerbevolking te beschermen;

 

overwegende dat er 's nachts geregeld incidenten plaatsvinden waar de burgerbevolking slachtoffer van is;

 

verzoekt de regering, er bij de VN op aan te dringen dat de Unmis- en Unamid-troepen ook 's nachts in de vluchtelingenkampen patrouilleren om de bescherming van de burgerbevolking te bevorderen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

« Terug