Bijdrage Joël Voordewind AO huwelijks- en gezinsmigratie

18-01-2011 14:00

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ook wij betreuren de brief van de minister waarin hij reageert op de motie-Spekman/Anker. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de minister de motie niet uitvoert. Dat zou nog acceptabel zijn, ware het niet dat hij daar verder geen onderbouwing voor geeft. Hij heeft zijn huiswerk dus niet gedaan. Uit de bijlage met de verschillende scenario's inzake de uitvoering van de motie zou dat moeten blijken. De verschillende scenario's hebben we echter niet gezien. Ik ben daar een beetje verontwaardigd over. De ministers heeft waarschijnlijk de zetels geteld en besloten dat hij er verder geen werk van wil maken. Hij wil er gewoon niet aan. In de bijlage over de voorwaarde van twee jaar rechtmatig verblijf schrijft hij dat, als voor de beperkte invulling wordt gekozen, het risico op het nodeloos verlengen van de procedure niet bestaat. Hij schrijft echter ook dat het niet duidelijk is of dit in lijn is met wat indieners van de motie beoogden. Op het moment dat de minister daar vragen over had, had hij contact kunnen opnemen met de indieners van de motie en dan waren ze er goed uitgekomen. Ik wil de minister vragen zijn huiswerk over te doen en daadwerkelijk de verschillende scenario's in kaart te brengen. Ik vraag hem daarbij niet om het mogelijke wangedrag van ouders te belonen, maar om het belang van het kind centraal te stellen. Het kind is de dupe geworden. Daar ging het de indieners om. Het kind mag niet de dupe worden van onverantwoordelijk gedrag van de ouders of een fout van een te trage overheid. De heer Spekman heeft al aangekondigd dat hij met een initiatiefwetsvoorstel zal komen, en het moge duidelijk zijn dat we graag met de heer Spekman hierin zullen optrekken.

 

« Terug