Bijdrage Joël Voordewind spoeddebat over dreigende sluiting van twee scholen in speciaal onderwijs

07-04-2011 12:00

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. De laatste woorden van mevrouw Ferrier zijn zeer bemoedigend. Als zij zegt dat de kwaliteit zelfs hoger moet -- dan hebben we het natuurlijk over deze twee epilepsiescholen -- vraag ik me heel erg af hoe de minister deze oproep van de CDA-fractie gaat uitvoeren. Ik ben erg benieuwd.

            We krijgen in de media verschillende reacties van CDA en VVD: wij moeten stoppen met het labellen en etiketteren van kinderen, want dat zou stigmatiserend werken. Het gaat met name bij de twee epilepsiescholen om meervoudig gehandicapte kinderen. Dan kun je wel zeggen: laten we volgend jaar eens kijken hoe het met die handicap staat, en misschien moeten we daar minder labels op plakken, maar het gaat hier wel om serieuze zorg, zorg voor kinderen die anders niet mee zouden komen. De hele discussie over een wildgroei aan etikettering is echt alleen maar van toepassing op cluster 4, en volgens mijn inzicht niet op cluster 3.

            Dan een andere mythe over de klassengrootte. We hebben ook in die uitzending weer gehoord dat het om een klassengrootte op die twee scholen van gemiddeld 10 tot 11 leerlingen gaat. Hoe kan het dan zijn dat de heer Elias het nog steeds heeft over 6, en dat er best wel iets meer bij zou kunnen komen? Graag daarover duidelijkheid van de minister, want we hebben eerder het getal van 6 gehoord van de minister.

            Wij vinden de bezuinigingen op deze twee specifieke scholen dan ook stuitend, en wij begrijpen niet waarom op dit moment, terwijl die scholen de financiering heel hard nodig hebben, hierop wordt bezuinigd. De rugzakproblematiek is een heel andere. De minister heeft ook van ons gehoord dat de omschakeling naar de samenwerkingsverbanden door ons kan worden gesteund. Maar als het gaat om de financiering van cluster 3 zouden we toch gewoon bij die budgetbekostiging moeten blijven.

            De motie van de coalitie voor een jaar uitstel lijkt heel aardig, maar we concluderen dat dat leidt tot executie, want uiteindelijk zullen ze een jaar later die expertisebekostiging gewoon gaan missen. Dus komt de totale bezuiniging op 57%, of op 27%, zoals in de laatste brief van de minister staat. Daarover graag duidelijkheid. Als die mist blijft, moeten we misschien maar een onafhankelijke instelling vragen daarnaar onderzoek te doen. Als het inderdaad 57% blijft, zal dat één van de grootste bezuinigingen zijn die op deze scholen worden toegepast. Dan kan de minister niet wegkomen met een bezuiniging van 27%.

            Vindt de minister ook dat de expertise, en dus de landelijke dekking, van de epilepsie wegmoet bij die epilepsiescholen? Jarenlang is er expertise opgebouwd rondom die scholen, en die zou dan ook weer verdwijnen. Is er niet genoeg reden om voor epilepsie te zeggen: laten we dat geconcentreerd houden, laten we daarvoor een landelijke dekking houden via deze twee scholen?

            Ik kom nog even terug op de CDA-resolutie, een duidelijke uitspraak. Wij zijn heel terughoudend om partijen te confronteren met resoluties van hun eigen congressen, want daar gaan ze inderdaad zelf over. Maar hier gaat het om één van de grootste bezuinigingen op de meest kwetsbare groep in dit land. Ook de CU doet een klemmend beroep op de CDA-fractie om die resolutie, al zijn het maar delen ervan -- hier gaat het zelfs maar om een bescheiden verandering, namelijk een temporisering -- toch vooral serieus te nemen. Ik roep de minister daarom op om nog eens te kijken naar de temporisering van die bezuinigingen. Dan is er in ieder geval sprake van ordentelijk en behoorlijk bestuur, als het gaat om de overdracht van taken naar bijvoorbeeld de regionale samenwerkingsverbanden. Nu zeggen de scholen: op het moment dat wij het kwijt raken -- dat gaat volgend jaar al in -- weten we absoluut niet waar het precies terechtkomt. De regionale samenwerkingsverbanden moeten nog worden opgericht, de kerntaken moeten nog worden bepaald, dus er dreigt nu een groot gat te ontstaan voor de expertisebekostiging. Daarom een dringend beroep om toch te voldoen aan de CDA-resolutie.

 

« Terug