Medeondertekening Joël Voordewind motie wijz. Wet voortgezet onderwijs ivm maatschappelijke stage.

21-04-2011 00:00

Medeondertekening door ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind van een motie met betrekking tot Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs:

MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.

Voorgesteld 21 april 2011

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf het schooljaar 2011/2012 verplicht wordt een maatschappelijke stage te volgen om kennis te maken met en bij te dragen aan de samenleving;

overwegende, dat jongeren door zich maatschappelijk in te zetten competenties ontwikkelen die belangrijk zijn voor hun eigen functioneren en hun plek in de samenleving;

overwegende, dat het voor sommige groepen leerlingen lastiger is dan voor andere groepen om een maatschappelijke stage te vinden;

verzoekt het Presidium het mogelijk te maken dat jaarlijks 100 leerlingen van het vmbo met leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) hun maatschappelijke stage in de Tweede Kamer kunnen lopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Biskop

Beertema

Çelik

Kooiman

Voordewind

Dijkgraaf

Klaver

 

« Terug