Joël Voordewind stelt vragen over de dreigende doodstraf van Iraanse predikant Yoesef Nadarkhani.

06-07-2011 00:00

Schriftelijk vragen door ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en het Tweede Kamerlid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Immigratie en Asiel.

Onderwerp:   De dreigende doodstraf voor de Iraanse predikant Yoesef Nadarkhani

Kamerstuk:   2011Z15182

Datum:            6 juli 2011

 

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht "Iran herbevestigd omstreden doodstraf voor christelijke predikant?" 1)

Vraag 2

Heeft u inmiddels al protest aangetekend tegen dit vonnis? Zo nee, bent u dat alsnog van plan te doen en tevens de Iraanse ambassadeur te ontbieden om deze zaak, maar ook die van Vahik Abrahimian, de Nederlands-Iraanse voorganger die ook vastzit, wederom aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het feit dat nu de doodstraf voor geloofsafval wordt uitgesproken, hoewel in deze doodstraf in het Iraanse strafrecht (nog) niet is voorzien, wederom een ernstige verslechtering betekent voor de positie van christenen in Iran? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid om de uitzetting van Iraanse christenen op te schorten en de minister van Buitenlandse Zaken te vragen een thematisch ambtsbericht over de positie van christenen in Iran te laten opstellen? Zo nee, waarom niet?

1 Kerknet, 1juli 2011 (http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=100769)

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug