Schriftelijke vragen Joël Voordewind inzake politietrainingsmissie in Kunduz.

15-08-2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de leden Pechtold (D66) en Peters (GroenLinks) aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    De politietrainingsmissie in Kunduz

Kamerstuk:    2011Z16110

Datum:             15 augustus 2011

Vraag 1

Kunt u het bericht1) bevestigen dat op dit moment de politietrainingsmissie nog niet, zoals wel was gepland (juli 2011), operationeel is en dat de missie een gebrek heeft aan tolken, scherfvesten, voertuigen en munitie? Hoe verklaart u dit?

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de praktijkbegeleiding met Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLET)’s nu pas eind augustus van start gaat, in plaats van in juli 2011 zoals ook vermeld in de beantwoording van de Kamervragen op 20 april 2011? Wat is uw verklaring voor de vertraging?

Vraag 3

Kunt u aangeven met welke logistieke problemen de trainingsmissie te kampen heeft en waarom?

Vraag 4

Kunt u aangeven of, zoals gepland, de vier Nederlandse F-16 vanaf Mazar-eSharif inmiddels inzetbaar zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u aangeven wat de uitkomsten zijn geweest van het overleg met de Duitsers en de United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) over het «rule of law programma» in mei jl. en wanneer de inzet van de juridische experts van start gaat, inclusief de religieuze experts?

Vraag 6

Kunt u aangegeven of de eerste proef voor de verlenging van de training van start is gegaan zoals gepland op 2 juli jl. en of, zoals gepland, Nederlandse waarnemers hierbij betrokken zijn?

Vraag 7

Kunt u aangeven waarom de Kamer deze logistieke problemen en vertragin-gen van de Kunduz-missie via de media hebben moeten vernemen en waarom u niet de Kamer pro-actief hierover geïnformeerd heeft, zoals de minister-president de Kamer had beloofd?

Vraag 8

Hebben de vertragingen en het tekort aan materieel ook te maken met de aangekondigde bezuinigingen van één miljard euro op het Defensie-apparaat?

Vraag 9

Wanneer kan de Kamer de eerste voortgangsrapportage verwachten over de Kunduz-missie?

Vraag 10

Kunt u, gezien de urgentie van deze kwestie, deze vragen binnen 72 uur beantwoorden?

1) http://www.nos.nl, 14 augustus 2011.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug