Inbreng Joël Voordewind inz. wijziging Mediawet 2008 ivm aanpassing rijksmediabijdrage.

woensdag 02 november 2011

Inbreng van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind inzake wijziging van onder meer de Mediawet 2008 ivm aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard.

Onderwerp:    Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 ivm aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard.

Kamerstuk:    33 019

Datum:             2 november 2011

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met afkeuring kennisgenomen van wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard. De leden vinden een bezuiniging op de publieke omroep op zijn plaats, maar vinden de omvang van de bezuiniging zeer groot ten opzichte van andere terreinen. De publieke omroep moet van waarde blijven voor maatschappelijke binding en het bieden van een platform voor pluriforme programma’s. Genoemde leden vragen of deze kerntaken overeind blijven met een bezuiniging van op termijn 200 miljoen euro.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom de 2.42 omroepen met een relatief zware bezuiniging te maken krijgen. Kan de regering nader onderbouwen hoe is vastgesteld dat 25% van de programma’s van deze omroepen van algemene aard zijn, terwijl het rapport “Partners in levensbeschouwing” vaststelt dat zij zich aan hun taakopdracht houden? Hoe onderbouwt de regering de extra bezuinigingen op de 2.42 omroepen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in hoeverre de Wereldomroep de journalistieke werkzaamheden in het kader van het vrije woord en als onafhankelijke informatiebron nog serieus kan uitvoeren met deze bezuiniging. Is er onderzoek verricht welke organisatievorm het beste bij de Wereldomroep past? Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot het reorganisatieplan?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of bestaande samenwerking tussen de Wereldomroep en mediaorganisaties tot stand blijft in landen waar vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Op welke manier kan de Wereldomroep blijven bijdragen aan het vrije woord, maar mogelijk ook journalisten in deze landen trainen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de regeling voor BVN en het media-aanbod voor het Caribische gebied er uit ziet. Welk budget blijft voor deze onderdelen over?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2011 > november