Bijdrage Joël Voordewind in het voortgezet algemeen overleg Hoorn van Afrika.

dinsdag 08 november 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind in een plenair debat met staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    VAO Hoorn van Afrika (AO d.d. 29/9)

Kamerstuk:    22 831

Datum:             8 november 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Gelukkig is het in ieder geval in delen van de Hoorn van Afrika weer gaan regenen, maar daarmee is het directe gevaar van hongersnood met name voor de 300.000 kinderen niet geweken volgens UNICEF. Ik heb de brief van de minister goed gelezen. Daarin zegt hij ook dat niet zozeer geld een probleem is als wel de logistieke organisatie om de mensen te bereiken daar waar ze op heel gevaarlijke plekken zitten. Ik ga er ook van uit dat de staatssecretaris alles doet wat in zijn vermogen ligt om steun te geven aan de Hoorn van Afrika. We hebben hem de vorige keer ook horen zeggen dat als er meer financiële steun nodig is, hij er welwillend naar zal kijken. Ik hoor dat graag bevestigd door de staatssecretaris.

Een punt dat de ChristenUnie de vorige keer nog heeft gemaakt, was het gebruikmaken van Nederlandse ngo's met heel veel expertise en soms heel veel jaren ervaring in noodhulpgebieden, zoals Ethiopië. Als deze organisaties dan ook graag hun kennis en kunde willen inzetten, krijgen ze vaak nul op het rekest bij het Nederlandse ministerie als het gaat om humanitaire hulp. Ik dien dan ook graag de volgende motie in, teneinde meer openheid en flexibiliteit te betrachten om deze kennis en kunde wel in te schakelen omdat die organisaties soms juist ook in gebieden komen waar de grote multinationale ngo's niet kunnen komen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ngo's die veel ervaring hebben met het verlenen van noodhulp en kennis hebben van het betreffende gebied een belangrijke rol kunnen spelen in het effectief bieden van noodhulp;

constaterende dat deze regering uitsluitend via het multilaterale kanaal noodhulp (aan de Hoorn van Afrika) geeft;

voorts constaterende dat multilaterale hulporganisaties in het verlenen van noodhulp vaak via lokale ngo's werken waardoor sprake is van een extra tussenlaag in de hulpverlening;

overwegende dat het de snelheid, efficiency en effectiviteit van noodhulp ten goede komt als een deel van het budget voor noodhulp direct via de Nederlandse ngo's wordt besteed;

verzoekt de regering, vanuit het noodhulpbudget ook middelen te besteden via Nederlandse ngo's die een goed "track record" hebben op noodhulpgebied, beschikken over een sterk lokaal netwerk en zich houden aan de SPHERE- standaarden voor humanitaire hulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 72 (22831).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2011 > november