Bijdrage van Joël Voordewind aan het algemeen overleg Piraterijbestrijding.

donderdag 10 november 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in een algemeen overleg met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, minister Hillen van Defensie en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Onderwerp:   Piraterijbestrijding

Kamerstuk:   32 706

Datum:            10 november 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. We voeren deze discussie al vanaf 2008. Heel langzaam begon het vorige kabinet met onderzoeken. Dit kabinet komt gelukkig met concrete daden om rederijen tegemoet te komen. Het is goed dat we nu in ieder geval uitzicht hebben op 50 VPD’s. Uitzicht is het woord dat wordt gebruikt in de brief van de minister. Ik begrijp van de rederijen dat deze 50 niet voldoende zijn. Dat betekent dat er waarschijnlijk meer VPD’s nodig zullen zijn. Wat schat de minister zelf in als reëel, ten opzichte van de aantallen die de rederijen noemen? De

rederijen noemen het getal 250. Er zijn discussies over, maar ik hoor graag wat voor de komende jaren het streefgetal van de minister is. De minister van Defensie gebruikt het woord uitzicht. Hij heeft uitzicht om de uitbreiding van de VPD’s toe te leiden naar 50. Wat betekent dit woord? Of je neemt het besluit, of je neemt het besluit niet. Is het afhankelijk van de bezuinigingen? Is het afhankelijk van de aanvragen? Kan de minister het woord uitzicht toelichten?

Voorheen hadden we het over ongeveer acht mariniers per schip, dus acht per VPD. Ik lees in de brief dat de minister ook kijkt naar vermindering van de aantallen. Ik hoor daarbij twee of drie. Kan de minister hier meer duidelijkheid over geven? Als we het over 50 VPD’s hebben, van welk gemiddelde gaan de ministers dan uit per schip?

Het kabinet zegt ook dat als dit niet voldoende is, er wellicht uitzicht is op het werven van reservisten en particuliere beveiligers. Wat de ChristenUnie betreft moeten we niet de kant van de particuliere beveiligers op. We hebben gezien wat het teweeg kan brengen met Blackwaterachtige particuliere beveiligers in Irak. Tegenover de inzet van reservisten staat onze fractie wel zeer positief. Dat is een optie die de Kamer eerder heeft geopperd. De vraag is waarom de minister dit verder wil onderzoeken. Wat zijn de haken en ogen om de reservisten op te roepen? Er moet een pool zijn waaruit je zou kunnen werven. Ik neem aan dat dit eenzelfde soort pool is die het politieapparaat gebruikt om politietrainers uit te zenden. Ik hoor graag waarom daar nog verder onderzoek naar nodig is. Is het inzetten van reservisten dan ook afhankelijk van de beschikbare middelen? Deelt de minister de mening dat de bezuinigingen op Defensie geen beperkende factor mogen zijn bij de bescherming van de koopvaardijschepen, ook omdat de minister inmiddels uitgebreid heeft onderhandeld met de rederijen en de kosten naar proportie worden gedeeld met de rederijen?

Ik hoor van de reders dat ze meer duidelijkheid willen over de criteria voor een aanvraag. Er wordt voorgesteld om een onafhankelijk orgaan in het leven te roepen voor het beoordelen van de beveiligingsaanvragen. Wat vindt de minister daarvan? Is dat een reële optie om duidelijkheid te krijgen over de criteria?

Oorzaak van de piraterij is de situatie in Puntland. Hierover wordt niets gezegd in de brief. Daar waar de staatssecretaris in Somalië is geweest, redelijke afspraken heeft kunnen maken met de regering daar, vraag ik de minister of hij wil kijken of er op de een of andere manier te praten valt met de regionale overheid over bestrijding van piraterij op het land. Ik begrijp dat Puntland onder het beheer van het Transitional Federal Government (TFG) is en dat er een regionale overheid is. Welke mogelijkheden ziet het kabinet hier? Is het kabinet bereid er ontwikkelingssamenwerking (OS) tegenover te stellen, als alternatief voor de piraterijindustrie, die met name vanuit Puntland wordt geïnitieerd? Ik geef dit aan het kabinet mee, om te bezien of soortgelijke gesprekken als in Somaliland kunnen worden geïnitieerd door de internationale gemeenschap of Nederland. Ik besef dat dit in Puntland lastiger ligt.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2011 > november