Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Esmé Wiegman over Het belang van het herdenken van aanslagen

donderdag 28 juni 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink en de leden De Roon (PVV), Van der Staaij (SGP) en Ormel (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het belang van het herdenken van aanslagen

Kamerstuk:  

Datum:            28 juni 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de actie van journaliste Ankie Spitzer en de brief van het CIDI waarin de staatssecretaris van VWS en het NOC-NSF worden opgeroepen hun invloed aan te wenden om tijdens de openingsceremonie van de komende Spelen in Londen één minuut stilte te houden om daarmee te herdenken dat het 40 jaar en 10 Spelen geleden is dat de terreuraanval op Israëlische atleten plaatsvond, waarbij 11 sportlieden en 1 Duitse militair om het leven kwamen?

Vraag 2

Bent u van mening dat de terreurdaad in München een tragedie was in de geschiedenis van de Olympische Spelen?

Vraag 3

Bent u van mening dat het gepast is dat 40 jaar en 10 Spelen na het drama van 1972 tijdens de openingsceremonie één minuut stilte wordt betracht, niet alleen als uiting van respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden, maar ook omdat we daarmee de geest van de Olympische Spelen beter tot ons kunnen laten doordringen, namelijk het bouwen aan een vreedzame en betere wereld, waarin wederzijds begrip, vriendschap, solidariteit en sportiviteit kernwaarden zijn?

Vraag 4

Bent u bereid om uw invloed aan te wenden om zowel het NOC-NSF als het IOC ervan te overtuigen dat de één minuut stilte tijdens de openingsceremonie gepast is?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug