Inbreng Joël Voordewind: reactie brief Landelijke Vereniging Wereldwinkels mbt verkoop l. alcoholica

woensdag 12 februari 2014

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als woordvoerder voor het onderwerp alcoholische dranken binnen onderwerpen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Reactie op de brief van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels m.b.t. verkoop door de wereldwinkel van licht-alcoholische dranken

Kamerstuk:    27 565

Datum:            12 februari 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris in reactie op de brief van de landelijke vereniging van wereldwinkels, die vragen of het mogelijk is om een uitzondering te maken voor de verkoop van licht-alcoholische dranken via Wereldwinkels. Deze leden zijn geen voorstander van het maken van allerlei uitzonderingen op de Drank- en Horecawet. Wel hebben deze leden enkele vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de brief van de staatssecretaris dat het op grond van de Drank- en Horecawet alleen is toegestaan zwak-alcoholhoudende dranken te verstrekken in (wereld)winkels waar voornamelijk levensmiddelen worden verkocht. Kan er een inschatting gegeven worden hoeveel wereldwinkels nog wel zwak-alcoholhoudende dranken mogen verkopen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen nadere toelichting op de toepassing van artikel 18 van de Drank en Horecawet. De Wereldwinkel geeft in haar brief aan dat in dit artikel niet alle winkels gelijk worden behandeld: Door de vloeroppervlakte voor de levensmiddelenafdeling als maatstaf te nemen, worden per definitie kleine winkels die zowel food- als non-foodproducten verkopen – zoals Wereldwinkels – uitgesloten van de mogelijkheid om licht-alcoholische dranken te verkopen, terwijl dit aan grotere winkels en warenhuizen wel is toegestaan. De oppervlakte van een afdeling van een winkel zegt echter niets over hoeveel producten deze beslaat en wat de impact daarvan is op de omzet. Wat is de reactie van de regering hierop?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2014 > februari