Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de uitspraak van de minister van BUZA over excuses Vitens

donderdag 13 februari 2014

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken aangaande de vermeende excuses van Vitens

Kamerstuk:    2014Z02730

Datum:            13 februari 2014

Vraag 1

Herinnert u zich uw uitspraak 1) dat Vitens haar excuses had aangeboden voor het feit dat zij ten onrechte de suggestie had gewekt dat er een negatief advies was gegeven aangaande mogelijke samenwerking met Mekerot?

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van de verklaring van Vitens dat zij zich in het geheel niet herkent in deze verklaring en dat zij geen enkel excuus heeft aangeboden? 2)

Vraag 3

Hoe verklaart u het feit dat Vitens zich niet herkent in uw uitspraak over de vermeende excuses? Kunt u aangeven wanneer Vitens deze excuses zou hebben gemaakt?

Vraag 4

Blijft u bij uw uitspraak dat Vitens een onjuist beeld heeft gecreëerd door te stellen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief advies heeft gegeven aangaande de mogelijke samenwerking met Mekerot?

Vraag 5

Blijft u bij uw uitspraak dat Vitens excuses heeft aangeboden? Zo nee, bent u bereid publiekelijk excuses aan te bieden voor het feit dat Vitens op deze wijze in een kwaad daglicht is gesteld?

Vraag 6

Deelt u de mening dat er onduidelijkheid is ontstaan, in ieder geval bij Vitens, over de uitwerking van het ontmoedigingsbeleid? Zo ja, bent u bereid het gesprek aan te gaan met Vitens om deze onduidelijkheid weg te nemen?

1) Algemeen overleg met de vaste commissie Buitenlandse Zaken aangaande het bezoek van het kabinet aan de Palestijnse gebieden en Israël, 12 februari 2014

2) http://nos.nl/artikel/609902-timmermans-excuses-vitens.html, 12 februari 2014 

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2014 > februari