Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a: uitspraken min. V & J tijdens debat Volkskrant asielbeleid

vrijdag 14 februari 2014

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en het lid Schouw (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De uitspraken van de minister van Veiligheid en Justitie tijdens het debat van de Volkskrant over het asielbeleid op zondag 9 februari 2014

Kamerstuk:    2014Z02833

Datum:            14 februari 2014

Vraag 1

Kunt u uw uitspraken tijdens het debat van de Volkskrant over het asielbeleid op zondag 9 februari, waarbij het kinderpardon met het zuur en de strafbaarstelling illegaliteit met het zoet werden vergeleken, nader duiden? Wat is volgens u precies de definitie van zoet en wat de definitie van zuur?

Vraag 2

Kunt u aangeven of u namens het kabinet heeft gesproken?

Vraag 3

Kunt u aangeven of u met terugwerkende kracht spijt heeft van het feit dat u de regeling langdurig verblijvende kinderen heeft uitgevoerd?

Vraag 4

Kunt u aangeven welk signaal u met uw uitspraak wil afgeven aan de kinderen die onder de bovengenoemde regeling een verblijfsstatus hebben verkregen?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoe uw uitspraken zich verhouden tot een humaner asielbeleid, zoals dit ook is afgesproken met de Kamer tijdens het plenaire debat rondom het overlijden van de heer Dolmatov op 18 april 2013?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Archief > 2014 > februari