Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht «IS ontvoert zeker 230 Syriërs, onder wie tientallen christenen»

10-08-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het bericht «IS ontvoert zeker 230 Syriërs, onder wie tientallen christenen»

Kamerstuk:    2015Z14589

Datum:           10 augustus 2015

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht «IS ontvoert zeker 230 Syriërs, onder wie tientallen christenen»? 1)

Vraag 2

Kunt u dit bericht bevestigen?

Vraag 3

Beschikt u over meer informatie met betrekking tot de mogelijke verblijfplaats(en) van de gegijzelden?

Vraag 4

Wat is uw inschatting van de beweegreden van ISIS om mensen te ontvoeren? Is het waarschijnlijk – net als bij de vorige ontvoering van 230 christenen in februari van dit jaar – dat er weer losgeld wordt geëist? Kan dit duiden op een mogelijke nieuwe strategie, om op deze manier meer inkomen te generen aangezien mogelijk de verkoop van olie wordt bemoeilijkt?

Vraag 5

Kunt u aangeven wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot deze groep, die eerder (in februari 2015) is ontvoerd?

Vraag 6

Welke mogelijkheden zijn er om bijvoorbeeld via de speciale Syrië-gezant van de Verenigde Naties (VN), de heer De Mistura, te achterhalen wat de beweegreden zijn van ISIS? Bent u bereid hier op aan te dringen?

Vraag 7

Bent u bereid bij de VN er op aan te dringen, met mogelijk gelijkgestemden, om er alles aan te doen deze gegijzelden, waaronder 50 vrouwen en 19 kinderen, vrij te krijgen?

1) NRC, 7 augustus 2015

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug