Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over het bericht dat een hooggeplaatst lid van ISIS onderweg zou zijn naar Nederland of Duitsland

woensdag 04 november 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de Leden Van Bommel (SP), Tellegen (VVD), Van der Staaij (SGP), Oskam (CDA) en Marcouch (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht dat een hooggeplaatst lid van ISIS onderweg zou zijn naar Nederland of Duitsland

Kamerstuk:    2015Z20666

Datum:           4 november 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat een hooggeplaatst ISIS-lid 1) onderweg zou zijn naar Nederland of Duitsland, zoals ook vandaag is aangegeven door Abu Mohammed van de organisatie «Raqqa is being slaughtered silently» tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer en het bericht uit de Volkskrant van 4 november? 2)

Vraag 2

Kunt u met zekerheid stellen dat dit bericht «lijkt te slaan op een ouder en breder circulerend en terugkerend bericht» zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vandaag stelt in de Volkskrant? Op welke wijze is dit bericht door de inlichtingendiensten, al dan niet in samenspraak met de Duitse inlichtingendiensten, inhoudelijk onderzocht?

Vraag 3

Bent u bereid deze vragen vandaag (zo nodig vertrouwelijk), maar in ieder geval vóór het plenair debat van 5 november a.s. over de uitkomsten van de Europese top van 15 en 16 oktober jl., over de JBZ-raad op 9 november 2015 en over de inzet voor de migratietop van 11 en 12 november 2015 te beantwoorden?

1) Persoon is onder alias bij indieners bekend.

2) http://www.volkskrant.nl/buitenland/-hooggeplaatste-is-terrorist-onderweg-naar-nederland-of-duitsland~a4178212/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug