Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over het bericht "Abbas confirms PA still paying terrorists salaries"

vrijdag 13 mei 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Knops (CDA), De Roon (PVV), Van der Staaij (SGP) en Sjoerdsma (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het bericht «Abbas confirms PA still paying terrorists» salaries’

Kamerstuk:    2016Z09318

Datum:           13 mei 2016

Vraag 1

Kent u het volgende bericht van de Times of Israel «Abbas confirms PA still paying terrorists» salaries’ en het rapport hierover van de Palestinian Media Watch?

Vraag 2

Wat is uw reactie op de beschuldiging dat de wijziging van betaling van salarissen aan Palestijnse terroristen, van de Palestijnse Autoriteit (PA) naar de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) alleen een cosmetische is en nog steeds betaald wordt door de fondsen van de PA waar de EU en Nederland aan mee betalen?

Vraag 3

Deel u de mening dat deze salarissen niet betaald zouden mogen worden met fondsen van de PA aangezien de PA haar fondsen grotendeels krijgt van internationale donoren waaronder de EU en Nederland?

Vraag 4

Bent u bereid in navolging van uw Noorse collega bezwaar te maken tegen deze cosmetische wijzing en aan te dringen op het stopzetten van betalingen van de PA aan de PLO voor deze betalingen, ook in navolging van de moties Voordewind/Van der Staaij en Voordewind c.s.? 1)

1) Kamerstukken 23 432, nr. 376 en 23 432, nr. 405.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug