Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de registratie van AED’s

woensdag 10 oktober 2018

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber aan de Minister voor Medische Zorg

Kamerstuknr. 2018Z18059

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Derde van Nederlanders weet niet waar defibrillator te vinden is»? 1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat burgerhulpverleners weten waar een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de buurt te vinden is en dat het daarom van groot belang is dat er zoveel mogelijk AED’s worden geregistreerd?

Vraag 3
Kunt u aangeven in welke regio’s er nog een tekort is aan de zogenaamde 6-minutenzones?

Vraag 4
Welke acties gaat u ondernemen om het aantal registraties van AED’s te vergroten? Bent u bereid om hierbij specifiek te kijken naar de dekking van de 6-minutenzones?

Vraag 5
Welke acties gaat u ondernemen om burgerhulpverleners meer bekend te maken met de locaties van AED’s?

Vraag 6
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het samenvoegen van de alarmeringsnetwerken voor AED-burgerhulpverlening?

Vraag 7
Kunt u aangeven wat de uitkomst is van de gesprekken die u zou voeren met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Rijkswaterstaat en andere relevante
organisaties over het registreren van AED’s in/aan (semi-)overheids-gebouwen? 2)

1) https://nos.nl/artikel/2253861-derde-van-nederlanders-weet-niet-waar-defibrillator-te-vinden-is.html

2) Aanhangsel van de Handelingen, nr.2493. (2018Z09838) Antwoorden op vraag 6 en 7.

Meer informatie

« Terug