Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over het eigen voedselkeuzelogo van Coca-Cola

dinsdag 05 februari 2019

Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuknr. 2019Z02020

Vraag 1
Kent u het bericht «Coca-Cola wil een groen stoplicht»? 1)

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat Coca-Cola zelf een logo introduceert om consumenten te informeren over de samenstelling van hun product?

Vraag 3
Bent u van mening dat consumenten door het gebruik van dit logo adequaat geïnformeerd worden? Waarom?

Vraag 4
Hoe verhoudt deze stap van Coca-Cola zich tot het door u aangekondigde onderzoek naar een breed gedragen voedselkeuzelogo op basis van een gedegen en onafhankelijk consumentenonderzoek? Op welke wijze worden Europese onderzoeken en onderzoeken uit andere Europese landen hierin meegenomen?

Vraag 5
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van een onafhankelijk voedselkeuzelogo?

Vraag 6
Bent u van plan Coca-Cola tot de orde te roepen? Zo nee, waarom niet?

1) NRC, 1 februari 2019; https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/01/coca-cola-wil-een-groen-stoplicht-a3652610

Meer informatie

« Terug