Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en het Lid Schonis (D66) over het bericht ‘Kosten verlaging maximumsnelheid twee keer hoger dan verwacht’

05-03-2020 00:00

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en het Lid Schonis (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 2020Z04335

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Kosten verlaging maximumsnelheid twee keer hoger dan verwacht»? 1)

Vraag 2
Klopt het dat Rijkswaterstaat extra borden langs de snelwegen gaat plaatsen met 130 km/uur, zoals in het fragment wordt aangegeven?

Vraag 3
Was u op de hoogte van het voornemen van Rijkswaterstaat extra borden te plaatsen en de bijkomende kosten?

Vraag 4
Op basis waarvan, gezien het bovenstaande, stelde u in de brief aan de Kamer van 10 december 2019 (Kamerstuk 31 305, nr. 308) met daarin de appreciatie van de motie van de leden Dik-Faber en Schonis over bebording voor snellaadpalen (Kamerstuk 31 305, nr. 304) dat «voor het plaatsen van extra borden geen tijd en geen geld» is? Staat u nog steeds achter deze uitspraak?

Vraag 5
Bent u alsnog bereid om bij de bebording van de nieuwe maximumsnelheid op snelwegen tegelijkertijd alle snellaadpunten voor elektrische auto’s van duidelijke borden te voorzien?

Vraag 6
Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden, met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe maximumsnelheid op snelwegen, uiterlijk 10 maart 2020 voor 12.00 uur?

1) NOS Radio1 ochtendjournaal van 2 maart 2020; https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/530625-kosten-verlaging-maximumsnelheid-twee-keer-hoger-dan-verwacht

Meer informatie

« Terug