Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de e-laadinfrastructuur voor vrachtwagens

13-03-2020 00:00

Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Milieu en Wonen

Kamerstuknr. 2020Z05060

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel «Elektrische trucks: de techniek is klaar, nu de politiek nog»? 1)

Vraag 2
Klopt het dat er op dit moment geen openbare e-laadinfrastuctuur voor elektrische trucks aanwezig is langs de snelwegen? Geldt dit ook voor andere Europese landen?

Vraag 3
Deelt u mijn zorgen dat dit voor een onnodige vertraging kan zorgen bij de transitie naar elektrisch (goederen)vervoer over de weg?

Vraag 4
Op welke manier wordt gezorgd voor een goede businesscase voor laadpun-ten voor e-trucks, zodat snel kan worden opgeschaald? Wordt hiermee rekening gehouden bij de implementatie van de RED2-richtlijn?

Vraag 5
Bent u bereid te kijken naar mogelijkheden voor een financiële stimulans in de vorm van bijvoorbeeld subsidies voor openbare e-laadinfrastuctuur voor vrachtverkeer?

1) Truckstar, 2 februari 2020 (https://truckstar.nl/elektrische-trucks-de-techniek-is-klaar-nu-de-politiek-nog/)

Meer informatie

« Terug