Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet schriftelijk overleg Circulaire economie

30-06-2020 00:00

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter.

Ik wil graag een motie indienen over een van mijn favoriete onderwerpen. Dat zeg ik eigenlijk wel met spijt. Ik weet dat de staatssecretaris er ook precies zo inzit. Het betreft kledingrecycling. Kleding is — dat weten veel mensen niet — na olie de meest vervuilende industrie ter wereld. We hebben gezien dat in de periode van covid de inzameling en verwerking van textiel echt fors onder druk heeft gestaan. Als wij de ambitie willen realiseren van 20% recyclaat in nieuwe kleding in 2025, dan hebben we echt de hulp van Europa nodig om dat waar te maken. Ik zou het heel goed vinden als we de Europese markt voor kleding veel meer gaan versterken. Dat is de achterliggende gedachte van de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rijksoverheid als doelstelling heeft dat in 2025 nieuwe kleding bestaat uit 20% gerecyclede content;

overwegende dat die doelstelling nog ver weg is en onder invloed van covid textielinzameling en -verwerking nog verder onder druk zijn komen te staan;

overwegende dat het van belang is dat de Nederlandse textielinzameling en -verwerking door de covidcrisis heen geholpen wordt, zodat Nederland ook op het gebied van textiel koploper kan worden in de circulaire economie;

verzoekt de staatssecretaris, in overleg met de Nederlandse textielketen, zich binnen Europa in te zetten voor fondsen die de Nederlandse ambitie ondersteunen en daarbij ook nadrukkelijk in te zetten op een gesloten keten in Europa inclusief producentenverantwoordelijkheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 127 (32852).

Hartelijk dank.

« Terug