Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Joël Voordewind over het gebruik van xtc onder jongeren

vrijdag 06 december 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Leden Van der Steur (VVD) en Van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie   

Onderwerp:   Het gebruik van xtc onder jongeren

Kamerstuk:    2013Z24147

Datum:            6 december 2013

Vraag 1

Kent u het bericht «60% procent van de uitgaande jongeren gebruikt xtc»? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op de conclusies van «Het Grote Uitgaansonderzoek 2013» van het Trimbos Instituut?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat het hoge percentage jongeren dat xtc gebruikt zorgwekkend is?

Vraag 4

Kunt u aangeven of de problematiek van het hoge xtc-gebruik ook leidt tot meer ziekenhuisopnames?

Vraag 5

Hoe is het mogelijk dat xtc ogenschijnlijk zo gemakkelijk te verkrijgen is?

Vraag 6

Op welke wijze worden jongeren gecontroleerd op het bezit van harddrugs in het uitgaansleven? Op welke gegevens baseert u dit antwoord?

Vraag 7

Deelt u voorts de opvatting, aangezien het bezit van harddrugs strafbaar is en de percentages van het bezit van xtc schrikbarend hoog zijn, er beter gecontroleerd moet worden op het bezit van xtc? Zo ja, hoe wilt u zich hiervoor inzetten?

Vraag 8

Deelt u bovendien de opvatting dat de risico’s die gepaard gaan met het nemen van één of twee pillen anno 2013 veel groter zijn dan enkele jaren geleden?

Vraag 9

Op welke manier kunnen volgens u ouders, evenementenorganisatoren en gemeenten een intensievere rol spelen bij drugspreventie?

1) http://www.nu.nl/binnenland/3643774/60-procent-van-uitgaande-jongeren-gebruikt-xtc.html, 2 december 2013

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2013 > december