Schriftelijke vragen Eppo Bruins en Rens Raemakers (D66) over het bericht «Financiële administratie voor velen een worsteling»

18-04-2018 00:00

Schriftelijke vragen Eppo Bruins en Rens Raemakers (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vraag 1
Kent u het bericht «Financiële administratie voor velen een worsteling»? 1)

Vraag 2
Wat is uw reactie op de verontrustende cijfers van het Nibud-onderzoek waaruit blijkt dat ruim veertig procent van de Nederlanders moeite heeft met de financiële administratie, met name door de veelheid aan automatische incasso’s en de toenemende digitale communicatie vanuit bedrijven en de overheid?

Vraag 3
Zijn er naar uw mening maatregelen nodig en mogelijk om verborgen incasso’s beter inzichtelijk te maken voor mensen?

Vraag 4
Wat is uw reactie op het oordeel van het Nibud dat juist ook jongeren moeite hebben om hun financiële administratie te organiseren? Welke mogelijkheden ziet u om deze groep te helpen en te voorkomen dat jongeren hierdoor in de schulden belanden?

Vraag 5
Deelt u de mening dat er altijd de optie moet zijn om rekeningen kosteloos per post te ontvangen? Welke mogelijkheden heeft u om dit te bevorderen?

Vraag 6
Kunt u inzichtelijk maken hoe vaak verborgen incasso’s leiden tot betalings-problemen, stapeling van (incasso)kosten en schuldenproblematiek?

Vraag 7
Wat is de stand van zaken van de uitwerking van het regeerakkoord ten aanzien van het incassoregister en de aanpak van misstanden bij incasso?

1) https://nos.nl/artikel/2227544-financiele-administratie-voor-velen-een-worsteling.html

Informatie

« Terug