Schriftelijke vragen Eppo Bruins over het bericht «Pand Groningse fietsenmaker in beslag genomen om koopzondagenruzie»

maandag 19 maart 2018

Schriftelijke vragen Eppo Bruins aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Kamerstuknr. 2018Z04934

Vraag 1
Kent u het bericht «Pand Groningse fietsenmaker in beslag genomen om koopzondagenruzie»? 1)

Vraag 2
Wat vindt u van de druk die de Vereniging van Eigenaren (VvE) uitoefent door het pand van de kleine winkelier in beslag te nemen? Deelt u de mening dat dit een disproportionele maatregel is in deze situatie?

Vraag 3
Deelt u de mening dat de kleine winkelier te weinig beschermingsmaatrege-len heeft om zich te verweren bij een conflict met de VvE?

Vraag 4
Bent u bereid om de VvE terug te fluiten en na te gaan of de inbeslagname van het pand ongedaan kan worden gemaakt? Bent u bereid om na te gaan of de gemeente bemiddelend kan optreden in deze kwestie?

Vraag 5
Op welke wijze zal het wetsvoorstel dat u in voorbereiding heeft de kleine winkelier beter beschermen tegen de macht van de VvE? Welke les kan worden getrokken uit de huidige ontstane situatie en hoe neemt u dat mee in uw wetsvoorstel?

1) NOS, 15 maart 2018: https://nos.nl/artikel/2222594-pand-groningse-fietsenmaker-in-beslag-genomen-om-koopzondagenruzie.html

Informatie

« Terug