Bijdrage Eppo Bruins aan het VAO Leraren (AO d.d. 11/10)

dinsdag 30 oktober 2018

Bijdrage Eppo Bruins aan een voortgezet algemeen overleg met minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Kamerstuknr. 27 923

De heer Bruins (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank beide ministers voor de uitgebreide beantwoording tijdens het AO. Er is nog één kwestie over die wat mij betreft aandacht behoeft en die heb ik vervat in een motie, die als volgt klinkt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor sommige pabo-studenten de landelijke kennisbasistoets rekenen een struikelblok is, soms zelfs tot na het afronden van hun opleiding;

constaterende dat de pabo's verantwoordelijk zijn om, als onderdeel van het curriculum, de studenten goed voor te bereiden op de rekentoets;

constaterende dat de website 10voordeleraar.nl de belangrijkste informatiebron is over de kennistoetsen die door het hbo worden aangeboden en een hulpbron voor studenten die hun opleiding (op de rekentoets na) hebben afgerond;

constaterende dat voor de rekentoets de hoeveelheid oefenmateriaal op 10voordeleraar.nl niet alleen zeer beperkt is maar dat de getoonde oefenopgaven bovendien al ten minste sinds 2013 niet meer zijn veranderd, noch aangevuld noch geactualiseerd;

verzoekt de regering er bij de pabo's op aan te dringen dat de hoeveelheid oefenmateriaal voor de rekentoets op 10voordeleraar.nl zo snel mogelijk sterk wordt uitgebreid en daarna regelmatig wordt geactualiseerd met behulp van nieuw toetsmateriaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 329 (27923).

Meer informatie

« Terug