Schriftelijke vragen Eppo Bruins e.a. over Emissieregistratie

24-12-2019 00:00

Schriftelijke vragen van Eppo Bruins en de Leden Lacin (SP) en Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr.: 2019Z26194

Vraag 1

Klopt het dat, hoewel Artikel 4(3)(a) van de National Emission Ceilings (NEC)-richtlijn 2016/2284 specificeert dat emissies buiten de Landing and take-off cyclus (LTO-cyclus) (dus boven 3.000 voet) niet meetellen voor het halen van de nationale doelstellingen voor NOx-reductie, de luchtvaartemis-sies boven 3.000 voet wel degelijk aan de Europese Commissie gerapporteerd dienen te worden als «memo item» volgens het voorgeschreven rapportage-stramien? 1)

Vraag 2

Heeft Nederland in de afgelopen jaren de luchtvaartemissies boven 3.000 voet gerapporteerd als memo item? Voldoet Nederland daarmee aan de richtlijn?

1) Centre on Emission Inventories and Projections (https://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/reporting_instructions/annexes_to_guidelines)

Meer informatie

« Terug