Schriftelijke vragen Eppo Bruins over de belastingontwijking door wapenproducenten

23-12-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de vaste commissie van Economische Zaken en de Leden Merkies (SP) en Grashoff (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische Zaken

Onderwerp:   De belastingontwijking door wapenproducenten

Kamerstuk:    2015Z25245

Datum:           23 december 2015

Vraag 1

Kent u het bericht «Wapenindustrie gebruikt veelvuldig Nederlandse belastingconstructie»? 1)

Vraag 2

Klopt het dat 7 van de 10 grootste wapenproducenten gebruik maken van een belastingconstructie in Nederland en dat meer dan de helft van de wapenpro-ducenten uit de top 100 grootste wapenbedrijven een holding of vestiging heeft in Nederland? Zo ja, om wat voor constructies gaat het?

Vraag 3

Hebben één of meerdere van deze bedrijven afspraken gemaakt met de Nederlandse Belastingdienst in de vorm van een ruling?

Vraag 4

Kunt u aangeven wat de activiteiten zijn van deze bedrijven in Nederland? Gaat het om productieactiviteiten of om administratieve activiteiten?

Vraag 5

Welke (type) producten maken de wapenproducerende bedrijven met een holding of vestiging in Nederland?

Vraag 6

Klopt het gestelde in het rapport «Tax evasion and weapon production: Letterbox arms companies in the Netherlands» dat de 7 bedrijven uit de top 10 nauwelijks werknemers hebben in Nederland?2 Zo ja, voldoen deze bedrijven dan wel aan de substance-eisen? Is hier volgens u sprake van zogenaamde brievenbusfirma’s?

Vraag 7

Bent u bereid de belastingconstructies van deze 7 bedrijven nader te laten onderzoeken door het APA-ATR-team op de substance-eisen?

Vraag 8

Welke mogelijkheden ziet u om deze bedrijven versneld te onderwerpen aan de publieke country-by-country reporting?

1) http://www.stopwapenhandel.org/pbtax2http://www.stopwapenhandel.org/sites/stopwapenhandel.org/files/tax%20evation%20opmaakdef.pdf  

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug