Schriftelijke vragen Eppo Bruins over het evacueren van reizigers uit gestrande treinen

maandag 08 februari 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Het evacueren van reizigers uit gestrande treinen

Kamerstuk:    2016Z02591

Datum:           8 februari 2016

Vraag 1

Kent u de berichten «Reizigers 3,5 uur vast in trein» 1), «Treinreizigers gestrand: drieënhalf uur zonder licht en frisse lucht» 2) en «Ongeduldige reizigers breken uit defecte trein Zaltbommel»? 3) Herinnert u zich de brief van uw voorganger over gestrande treinen op de HSL 4) en de brief van uw voorganger over diesellocs en het bergen van gestrande treinen? 5)

Vraag 2

Heeft u een overzicht van het aantal gestrande treinen op zowel hoofdrailnet, HSL als regionaal spoor sinds 2011 en het oponthoud per gestrande trein?

Vraag 3

Kunt u verklaren waarom het woensdag 4 november drieënhalf uur duurde voordat gestrande reizigers tussen Den Bosch en Nijmegen werden geëvacueerd?

Vraag 4

Kunt u verklaren waarom dinsdag 24 november de gestrande trein niet werd weggesleept naar het dichtstbijzijnde station, maar er bussen werden ingezet terwijl deze de trein niet konden bereiken?

Vraag 5

Kunt u verklaren waarom donderdag 28 januari pas na drie uur is besloten de reizigers in een gestrande trein op de HSL te evacueren?

Vraag 6

Deelt u de mening dat genoemde langdurige evacuaties niet voldoen aan de in 2011 na een Veiligheidswaarschuwing van de inspectie uitgesproken ambitie om in 98% van de gevallen de reiziger binnen één uur zijn weg te laten vervolgen en in de overige gevallen er naar te streven het oponthoud van de reiziger tot maximaal twee uur te beperken?

Vraag 7

Welke quickwins zijn met betrekking tot gestrande treinen op de HSL genomen zoals aangekondigd in de brief van september 2014?

Vraag 8

Kunt u de evaluaties over gestrande treinen op de HSL die sinds begin 2014 zijn gemaakt naar de Kamer sturen? Welke maatregelen zijn er naar aanleiding van deze evaluaties genomen?

Vraag 9

Is bij genoemde gestrande treinen de afspraak met de inspectie nagekomen dat voor de gestrande reizigers serviceteams worden ingezet, dat binnen één uur zorg op maat wordt geboden waaronder voedsel en drank en dat direct parallelle oplossingstrajecten worden opgestart, waarbij de oplossing die het snelst tot resultaat leidt, wordt uitgevoerd?

Vraag 10

Zijn er voor de HSL elektrische bergingslocomotieven beschikbaar om gestrande treinen te verslepen naar het dichtstbijzijnde station? Zijn er in geval van een stroomstoring voor de HSL diesel bergingslocomotieven beschikbaar?

Vraag 11

Herinnert u zich de bevindingen van de commissie Kuiken 6) over de werkwijze van de inspectie in het algemeen en de melding van uw voorganger in de eerder genoemde brief uit 2011 dat de inspectie het verbeterproces rond gestrande treinen nauwlettend zou volgen?

Vraag 12

Heeft de inspectie als vervolg op de genoemde Veiligheidswaarschuwing het versterkt toezicht op de geconstateerde knelpunten rond gestrande treinen inmiddels afgerond? Is hierbij door de inspectie getoetst of het afgesproken verbeterproces ook in de praktijk is uitgevoerd en of dit werkt?

1) Algemeen Dagblad, 30 januari 2016

2) RTL Nieuws, 5 november 2015, http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/treinreizigers-gestrand-drieenhalf-uur-zonder-licht-en-frisse-lucht

3) Algemeen Dagblad, 24 november 2015, http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4193890/2015/11/24/Ongeduldige-reizigers-breken-uit-defecte-trein-Zaltbommel.dhtml

4) Kamerstuk 29 984, nr. 533

5) Kamerstuk 29 984, nr. 258

6) Kamerstuk 32 707, nr. 9  

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug